"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΣΥΝ ΘΕΩ ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ -ΝΟΗΣΙΑΡΧΙΑ Η ΜΕΘΕΞΙΣ;"
Όσοι  είχαν την τύχη να παρευρίσκονται  στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "Ηλέκτρα  Παλλάς" ,ή ευτύχησαν να παρακολουθήσουν απο τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας τις εργασίες  (εισηγήσεις ,τοποθετήσεις,σχόλια,ερωτήσεις) της ημερίδος  που διοργάνωσε  ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής και που είχε τίτλο "Γλώσσα και Λατρεία-Νοησιαρχία ή Μέθεξις;",είναι  βέβαιο ότι αντελήφθησαν  αυτό που αδυνατούν να αντιληφθούν οι εκ  ...δεξιών εχθροί της Αγίας μας Εκκλησίας και το οποίο συνοψίζεται στα λόγια  ενός ανωνύμου γέροντος  τα οποία επικαλείται ο Μέγας Αθανάσιος στην εισαγωγή του στην ερμηνεία των ψαλμών:

«...Μή περιβαλλέτω μέντοι τις αὐτά τοῖς ἔξωθεν πιθανοῖς ρήμασι, μηδέ πειραζέτω τάς λέξεις μεταποιεῖν ἤ ὅλως ἐναλλάσσειν· ἀλλ’ οὕτως ἀτεχνῶς τά γεγραμμένα λεγέτω καί ψαλλέτω, ὥσπερ εἴρηται, ὑπέρ τοῦ καί τούς διακονήσαντας ἀνθρώπους αὐτά ἐπιγινώσκοντας τό ἑαυτῶν συνεύχεσθαι ἡμῖν·  μᾶλλον δέ ἵνα καί τό Πνεῦμα τό λαλῆσαν ἐν τοῖς ἁγίοις θεωροῦν τούς παρ’ αὐτοῦ λόγους ἐνηχηθέντας ἐκείνοις, συναντιλαμβάνηται ἡμῖν.

Ὅσῳ γάρ τῶν ἁγίων ὁ βίος βελτίων τῶν ἄλλων ἐστί, τοσούτῳ καί τά παρ’ αὐτῶν ρήματα τῶν παρ’ ἡμῶν συντιθεμένων βελτίονα καί ἰσχυρότερα ἄν τις εἴποι δικαίως... 

Ὅθεν καί καταγνώσεως πάσης ἀξίους εἶναι ἔλεγε τούς ταῦτα μέν ἀφιέντας, συντιθέντας δέ ἑαυτοῖς ἔξωθεν πιθανά ρήματα, καί ἐν τούτοις εξορκιστάς ὀνομάζοντας...Ταῦτα μέν γάρ ἀκούοντες παρά τῶν τοιούτων οἱ δαίμονες παίζουσι· τά δέ τῶν ἁγίων ρήματα φοβοῦνται, ἤ καί φέρειν αὐτά οὐ δύνανται».
Και επειδή το παρόν ιστολόγιο δεν αποτελεί μέρος ή στοιχείο της λατρείας, μπορείτε να βοηθηθείτε στην κατανόηση των πιο πάνω  με την  παρατιθέμενη μετάφραση
"… Λοιπόν ἄς μήν ντύνει κανείς αὐτά (δηλ. τά λόγια τῶν Ψαλμῶν) μέ λέξεις κοσμικές καί ἑλκυστικές.  Οὔτε νά ἀποπειραθεῖ νά μεταποιήσει τίς λέξεις τῶν Ψαλμῶν ἤ νά τίς ἀλλάξει διόλου.  Ἀλλά, ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, ἔτσι ὅπως εἶναι ἄτεχνα γραμμένα ἄς τά λέγει κι ἄς τά ψάλλει, ὥστε καί ἐκεῖνοι πού διακόνησαν στή συγγραφή τους (δηλ ὁ Ἅγιοι) νά τά ἀναγνωρίζουν ὡς ἰδικά τους καί νά προσεύχονται μαζί μας·  μᾶλλον γιά νά βλέπει καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο ὁμίλησε στούς Ἁγίους, τούς ἴδιους λόγους πού τούς ἐνέπνευσε καί νά νά γίνεται συνεργός καί βοηθός μας.
Θά μποροῦσε δικαίως νά εἰπεῖ κάποιος ὅτι ὅσο καλλίτερος εἶναι ὁ βίος τῶν Ἁγίων ἀπό τόν βίο τῶν ἄλλων, τόσο καί τά λόγια τους εἶναι καλλίτερα καί ἰσχυρότερα ἀπό ἐκεῖνα πού συνθέτουμε ἐμεῖς....
Γι’ αὐτό ἔλεγε ( ὁ Γέρων) ὅτι εἶναι ἄξιοι κάθε ἐπικρίσεως αὐτοί πού ἀφήνουν αὐτά ( αὐτά τά ἴδια τά λόγια τῶν Ψαλμῶν), συνθέτουν δέ ἰδικά τους μέ κοσμικές ἑλκυστικές λέξεις καί μ’ αὐτά τά κατασκευάσματά τους αὐτο-αποκαλοῦνται ἐξορκιστές.  Ὅταν οἱ δαίμονες ἀκοῦνε ἀπ’ αὐτούς τά λόγια τοῦτα, κοροϊδεύουν.  Τούς λόγους ὅμως τῶν ἁγίων τούς φοβοῦνται καί δέν μποροῦν νά τούς ἀντέξουν."


Συγχαίρουμε  θερμώς   τους Ιερείς  και  όσους  εκ των λαϊκών μετέχουν   του εκκλησιαστικού συμβουλίου  της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής  για την  άριστη  διοργάνωση  της ημερίδος.Τους ευχαριστούμε  απο καρδίας  διότι  μας προσέφεραν την ευκαιρία  να παρακολουθήσουμε μια σπάνιας  Ποιμαντικής και Θεολογικής  αξίας ημερίδα , της οποίας οι εργασίες   ξεκαθάρισαν τον τοπίο γύρω απο  το θέμα των λειτουργικών ανομιών  και "πρωτοβουλιών"


Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε  στη διάθεσή σας  τουλάχιστον ηχητικό υλικό απο αις εργασίες της ημερίδος.

Πηγή:http://orthodox-watch.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου