"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Νά πάρει σαφῆ καί κατηγορηματική θέση ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἐναντίον τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν ἀπό ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Αν-ορθόδοξη και αντιχριστιανική η αποτέφρωση των νεκρών

Δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε εκτενώς με το ζήτημα της αποτέφρωσης των νεκρών αφού αυτό ξεπερνάει τα όρια της θεματολογίας του ιστολογίου μας. Ωστόσο κρίναμε αναγκαίο να δοθεί μία σύντομη απάντηση στο σημερινό άρθρο του Νίκου Παπαχρήστου στην Καθημερινή με τον προκλητικό τίτλο «Πολλοί ορθόδοξοι θα επιλέξουν την αποτέφρωση της σορού».
Ας ξεκινήσουμε με τα αυτονόητα. Η ταφή ή η αποτέφρωση δεν είναι θέμα επιλογής που αφήνεται στη βούληση κάθε πιστού. Η αποτέφρωση του νεκρού είναι πρακτική αντίθετη προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας και την πρακτική της.......
Κάθε νεκρός χριστιανός θάπτεται και η ταφή θα είναι πάντα ο ορθόδοξος χριστιανικός τρόπος «διάλυσης» του ανθρωπίνου σώματος. Η αποτέφρωση είναι πρακτική ανορθόδοξη, αντιχριστιανική και η δημιουργία Κέντρων αποτέφρωσης δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τους Χριστιανούς. Δυστυχώς η Διοικούσα Εκκλησία δεν έκανε σαφή τη θέση ότι δεν θα διαβάζεται ακολουθία της κηδείας σε όποιον αρνείται να ταφεί κατά το χριστιανικό τρόπο. Η πολλή «οικονομία» για την οποία μιλάει ο κ. Παπαχρήστου οδήγησε στην τραγελαφική δήλωση υποστήριξης της Εκκλησίας (!) από τον Γιώργο Αλακιώτη, εκπρόσωπο της Επιτροπής για το Δικαίωμα της Αποτέφρωσης των Νεκρών στην Ελλάδα, ο οποίος επεσήμανε το θετικό ρόλο της Εκκλησίας που, «παρά τις όποιες επιμέρους απόψεις, συνέβαλε και αυτή με τη διαλλακτικότητά της στην αλλαγή της στάσης της πολιτείας» και νομιμοποίηση της αποτέφρωσης.
Είναι σαφές πως η πρόσφατη απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών, μολονότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει κάποια κενά. Απαιτείται ξεκάθαρη δήλωση άρνησης τέλεσης της ακολουθίας της κηδείας σε όσους αρνούνται την ταφή κατά το ορθόδοξο χριστιανικό τυπικό. Είναι λάθος να βρεθούμε εντός ολίγου ενώπιον του φαινομένου της τέλεσης ακολουθίας χριστιανικής κηδείας την οποία θα ακολουθεί αποτέφρωση. Άλλωστε όλα τα τροπάρια της ακολουθίας της κηδείας αναφέρονται σε διάλυση του σώματος που θα ταφεί στη γη και όχι σε καύση νεκρού, οδηγώντας ξεκάθαρα και τον πιο απλό πιστό να αντιληφθεί ότι ακολουθία κηδείας και αποτέφρωση δεν συμβιβάζονται.

1 σχόλιο: