"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Ὁ Πειραιῶς συγχαίρει τὸν Πρωθυπουργό γιὰ τὰ «Σύμβολα»Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργό σχετικῶς πρός τό θέμα τῆς προσφυγῆς ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή:
Πειραιεύς 9 Ιουνίου 2010
Προς τον
Ἐξοχώτατον Πρόεδρον
Τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
Κύριον κ. Γεώργιον Παπανδρέου
Μέγαρον Μαξίμου
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
""""""""""""""""""

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Εκ προσώπου της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου λαού Αυτής, υποβάλλω Υμίν πάνυ ευγνωμόνως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις δια την Υμετέραν εξαίρετον Απόφασιν ως Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών παρεμβάσεως μεθ’ ετέρων χωρών της Ευρωπαϊκής οικογενείας, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπέρ της εφέσεως ην ήσκησεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατά της πρωτοδίκου Αποφάσεως αποκαθηλώσεως των Χριστιανικών Θρησκευτικών συμβόλων. Η Υμετέρα ενέργεια, αποτελεί ισχυρόν ράπισμα κατά των εγνωσμένων διεθνιστικών κύκλων των επιδιωκόντων την απομείωσιν των Χριστιανικών καταβολών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Ταπεινῶς εὐχόμεθα εἰς τὸν Δωρεοδότην Θεόν ἵνα ἀδιαπτώτως διακρατῆτε τῶν οὐσιωδῶν τοῦ βίου καὶ εὐόρκως διακονῆτε ἐν τῇ ὑψίστῃ εὐθυνοφόρῳ Ὑμετέρᾳ ἀποστολῇ. 
Μετά θερμών ευχών

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου