"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

«῾Η ἁμαρτία τῆς ἀνωνυμίας» ἤ ἡ ἀγάπη γιά τήν ἀλήθεια; ᾿Απάντηση στόν θεολόγο κ. Παν ᾿Ανδριόπουλο.ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΓΚ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ


Στό amen.gr δημοσιεύτηκε σήμερα (30-07-2010, http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=2968) ἄρθρο τοῦ Θεολόγου κ. Παναγιώτου ᾿Αντ. ᾿Αδριόπουλου μέ τίτλο: «῾Η ἁμαρτία τῆς ἀνωνυμίας», ὅπου στρέφεται ἐναντίον τῶν ἀνωνύμων μπλόγκερ τῶν χριστιανικῶν ἱστολογίων. Μάλιστα στό τέλος, φθάνει στήν βαρύγδουπη ἀνακοίνωση: «Οἱ κουκουλοφόροι τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱστολογίων καλοῦνται νά ἀποκαλύψουν τό προσωπεῖο τους»!

᾿Από ὅσα ἄρθρα τοῦ κ. Παν. ᾿Αδριόπουλου ἔτυχε νά διαβάσω στό διαδίκτυο μοῦ ἔκαναν ἀλγεινή ἐντύπωση. Καταρχάς ὁ κ. ᾿Ανδριόπουλος, ἄν καί «ἐπώνυμος», φαίνεται ὅτι καλύπτεται πίσω ἀπό γερές , τουλάχιστον, πατριαρχικές πλάτες. Εἶναι ἄκρα μερολοληπτικός, ἀντιπαραδοσιακός καί ἀντιπατερικός μέχρι ὑστερίας. Στρέφεται ἐναντίον ὅλων ὅσων ὑπέγραψαν τό κείμενο: «῾Ομολογία Πίστεως» καί συμπαρατάσσεται στήν «παράδοξη γραμμή» τῶν Σεβ. Βόλου κ. ᾿Ιγνατίου καί Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τῶν περί αὐτῶν. ῾Ο νοῶν νοείτω!

῾Αμαρτία κ. ᾿Ανδριόπουλε θά ἦταν ἐάν, χωρίς στοιχεῖα στρεφόμασταν ἐναντίον τῆς ὀρθοδοξότητας κάποιων καί δέν εἶχαν τή δυνατότητα νά ἀπαντήσουν. ῞Οταν, ὅμως, δημοσιεύουμε ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ κ. Τσελεγγίδη, ὁ ὁποῖος «ἀδειάζει» κυριολεκτικῶς τίς ἀντορθόδοξες θέσεις τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου περί παπισμοῦ ἤ τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου κ. ῾Ιεροθέου, ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ θέσεις τοῦ π. Βασ. Θερμοῦ καί κρίνοντας αὐτές τίς θέσεις παίρνουμε θέση ὡς bloggers, τότε πού εἶναι ἡ ἁμαρτία; ῾Απλῶς προσπαθοῦμε νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τόν μολυσμό τῆς αἱρέσεως ἤ τόν ἐλλοχεύοντα κίνδυνο τῆς αἱρέσεως.  ῾Αμαρτία θά ἦταν νά πέφταμε στόν πειρασμό τῆς «ρόζ δημοσιογραφίας» καί ἰσχυριζόμασταν π.χ. ὅτι ὁ Σεβ. Μεσσηνία ἐθεάθη σέ κεντρική παραλία καί μέ περιβολή a la plage νά συνομιλεῖ μέ νεαρά δεσποινίδα. Τό σωστό θά ἦταν σέ τέτοια περίπτωση νά γίνει ἐπώνυμη καταγγελία στήν ῾Ιερά Σύνοδο. Τώρα, τό πόσο αὐτή ἡ καταγγελία θά προχωροῦσε σέ βάθος, δέν μποροῦμε νά τό ξέρουμε. ῞Ενας σχολιασμός ἐκ μέρους ἑνός μπλόγκερ μπορεῖ νά γίνει, ἔστω καί ἀνωνύμως, φτάνει νά τηρηθοῦν τά ὅρια τῆς εὐπρέπειας. Θά μοῦ πεῖτε, γιατί ἀνωνύμως; Καταρχήν αὐτό εἶναι ἕνα δικαίωμα πού τό παρέχει πρός τό παρόν ὁ νόμος. ῎Επειτα, γιατί οἱ ἐκκλησιαστικοί «ρουφιάνοι» ἐλλοχεύουν παντοῦ, ἕτοιμοι νά δώσουν πληροφορίες πού θά ἔβλαπταν, πιθανόν, τήν οἰκογενειακή καί ἐπαγγελματική κατάσταση τῶν bloggers. Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἤθελαν «τήν κεφαλήν μας ἐπί πίνακι».
   Τέλος, ὁ χαρακτηρισμός τῶν συντακτῶν τῶν ὀρθοδόξων ἱστολογίων ὡς «κουκουλοφόρων», μόνο γέλωτα μπορεῖ νά προκαλέσει καί εἶναι ἀνάξιος σχολιασμοῦ.

Μέ ἐκτίμηση

᾿Οδυσσεύς τοῦ klision

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου