"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

῾Ο Γέροντας τοῦ ὁσίου Δαυίδ π. Κύριλλος Γεραντώνης στήν ἐντατική

῾Ο Σεβαστός καθηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου  Δαυίδ Εὐβοίας κοινωνῶν τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.


Συγκλονισμένοι οἱ φίλοι τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας παρακολουθοῦν τήν ἐξέλιξη τῆς ὑγείας τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς π. Κυρίλλου Γεραντώνη. ῾Ο Γέροντας ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα βρίσκεται στήν ἐντατική μονάδα κεντρικοῦ Νοσοκομείου τῶν ᾿Αθηνῶν. ῎Εχει τήν ἀνάγκη τῆς ἐμπράκτου συμπαράστάσεώς μας διά τῆς προσευχῆς. ῾Ο ἴδιος ἀκολουθώντας τά χνάρια τοῦ Γέροντος ᾿Ιακώβου Τσαλίκη προσευχόταν γιά ὅλους μας. Εἶναι ἄνθρωπος μεγάλης ἀγάπης καί συγχωρητικότητος. Τόν ἔχουμε ἀνάγκη νά παραμείνει γιά ἀρκετά χρόνια κοντά μας. ῾Η μεγάλη πείρα του καί ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς του εἶναι ἕνα στήριγμα γιά ὅλους μας. ῎Ας παρακαλέσουμε τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου νά τόν φέρει καί  πάλι στή Μονή τῆς μετανοίας του ὑγιαίνοντα καί παρηγορῶντα τούς ἑκατοντάδες προσκυνητές τῆς Μονῆς. 

"Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ἴασαι καί θεράπευσον τόν δοῦλον σου Κύριλλον ἱερομόναχον"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου