"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ π. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ


῾Ο π. Κύριλλος Γεραντώνης κοινωνῶν τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.


Σήμερα 7-8-2010 βγῆκε ἀπό τήν ἐντατική ὁ π. Κύριλλος Γεραντώνης, ὕστερα ἀπό 16 μέρες παραμονῆς του σέ νοσοκομεῖο τῶν ᾿Αθηνῶν. Οἱ γιατροί ἀπαγόρευσαν παντελῶς τίς ἐπισκέψεις γιά τόν κίνδυνο λοιμώξεων. Χθές τόν ἐπισκέφθηκε  στήν ἐντατική ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερώνυμος. Παρά τίς ἀρνητικές προβλέψεις τῶν ἰατρῶν ὁ Γέροντας ἐπέζησε ἀπό θαῦμα! Οἱ γιατροί ἔλεγαν χαρακτηριστικά: "Θά σχίσουμε τά πτυχία μας". Φαίνεται ὅτι ὁ Θεός εἰσάκουσε τίς δεήσεις τῶν πολυπληθῶν πνευματικῶν του παιδιῶν. ῾Η ζωή του ὅμως κρέμεται ἀπό μία κλωστή. Παρακαλῶ ὅσους θά διαβάσουν αὐτήν τήν ἀνάρτηση νά κάνουν ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Κι ἐκεῖνος μέ τίς δυνάμεις πού τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός προσεύχεται γιά ὅλο τῶν κόσμο. ῞Ολο τό διαστημα τῆς ἀσθενείας τοῦ γέροντος βρίσκονται διαρκῶς στό πλευρό του ὁ ἱερομόναχος π. Γαβριήλ καί ὁ μοναχός π. Νεόφυτος. ῎Ας εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά τούς δίνει δύναμη καί κουράγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου