"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

᾿Αναγνωστικόν τῆς ᾿Αρχαίας ῾Ελληνικῆς Γλώσσης / Γεωργίου Ν. ΖούκηΑ΄ Γυμνασίου
ΟΡΓΑΝΙΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1967
᾿Εξώφυλλον Ζωγράφου ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ


1. πιστς φλος.

Πιστεω¹ τ φλ. Πιστν φλον ν κινδνοις γιγνσκεις².
Ο φλος τν φλον ν πνοις³ κα κινδνοις ο λεπει. Τος
τν φλων λγοις ε πιστεομεν. Ε⁴ κινδυνεετε,
φλοι, τος τν νθρπων τρπους⁵ γιγνώσκετε· ο μν
γρ πιστοι φίλοι ο μετχουσι⁶ το κινδνου, ο δ πιστο
συγκινδυνεουσι τος φλοις. Πιστος φλοις μλλον⁷
χρυσ κα ργρ πιστεομεν. Ο γαθο νθρωποι κα ν
κινδνοις ε γαθν χουσι θυμν⁸· τ γρ θε πιστεουσιν.
Ω φλε, θες τος γαθος νθρπους ο λεπει. Πολλο
νθρωποι τ πλοτ μλλον τ θε πιστεουσι.

῾Ερμηνευτικές σημειώσεις


1.      ἔχω ἐμπιστοσύνη
2.      γνωρίζω
3.      κόπος
4.      ἐάν
5.      χαρακτήρ
6.      λαμβάνω μέρος
7.      περισσότερον
8.      διάθεσις

2 σχόλια: