"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Προσευχή ὑπέρ ὑγείας ἀσθενούντων εἰς τόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, ᾿Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου