"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

«Ἱερὴ» ὀργὴ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

«ΤΟΤΕ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ»


Προτάσεις ἐπιτροπῆς ἐκπαιδευτικῶν πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας
γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος ἀπὸ ὑποχρεωτικὸ σὲ ἐπιλεγόμενο
προκαλοῦν τὴν ἀντίδραση ἱεραρχῶν καὶ θεολόγων
Tῆς ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Παρασκευὴ 15 Ὀκτωβρίου 2010
Ὀργὴ στὴν Ἱεραρχία καὶ ἀναστάτωση στοὺς φοιτητὲς τῶν θεολογικῶν σχολῶν καὶ στοὺς θεολόγους ὅλης της χώρας προκαλοῦν οἱ προτάσεις ποὺ ἐπεξεργάζεται εἰδικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ λύκειο. Τὸ θέμα ἔχει τεθεῖ ἐπανειλημμένως στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο ἀπὸ ἱεράρχες, κληρικούς, πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς ἀλλὰ καὶ τὶς ἑνώσεις τῶν θεολόγων σὲ ὅλη τὴν χώρα. «Ἀπὸ δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε τὸ σχέδιο γιὰ τὸ νέο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῆς Β Δ καὶ τῆς Γ Δ λυκείου, ὅπου μὲ λύπη διαπιστώσαμε ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἐντάσσεται στὴν κατηγορία τῶν ἐπιλεγομένων μαθημάτων καὶ μάλιστα τελευταῖο στὴν ὁμάδα τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. Αὐτὸ ἐκτιμοῦμε ὅτι σημαίνει πλήρη περιφρόνηση τοῦ μαθήματος καὶ οὐσιαστικὴ κατάργησή του», ἐπισημαίνει σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας κυρία Ἄννα Διαμαντοπούλου ὁ κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαὴλ Τρίτος.
Τὸ θέμα ἄρχισε νὰ γίνεται γνωστὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ μηνὸς καὶ οἱ ἀντιδράσεις ἐντάθηκαν, ὅταν τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν διέψευσε τὶς πληροφορίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. Δεκάδες μητροπολίτες, ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ζητοῦν τὴν ἄμεση καὶ δυναμικὴ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας στὰ σχέδια τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ὑπουργείου προκειμένου, ὅπως ἐπισημαίνουν, νὰ διαφυλαχθεῖ ὁ χαρακτήρας τοῦ μαθήματος καὶ νὰ διασωθοῦν ταυτόχρονα οἱ θέσεις ἐργασίας τῶν καθηγητῶν ποὺ διδάσκουν Θρησκευτικὰ σὲ γυμνάσια καὶ λύκεια ἀλλὰ καὶ τῶν φοιτητῶν ποὺ σπουδάζουν στὶς θεολογικὲς σχολές.
Οἱ ἑνώσεις θεολόγων κάνουν λόγο γιὰ μεθοδευμένη ἀπαξίωση τοῦ κλάδου τους. Ὅπως ἐπισημαίνεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Μαγνησίας, «ἀγνοώντας τὴν συνταγματικὴ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος ποὺ τὸ διασφαλίζει ὡς βασικό, οὐσιῶδες καὶ κατὰ συνέπεια ὑποχρεωτικό, προχωροῦν στὴν μετατροπή του σὲ ἐπιλεγόμενο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅλοι φανταζόμαστε ὅτι τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι ἡ κατάργησή του». Τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸ ζήτημα ἐξέφρασαν σχεδὸν ὅλες οἱ ἑνώσεις θεολόγων, οἱ ὁποῖες διαβλέπουν πίσω ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς σκοπιμότητες, ποὺ στοχεύουν στὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ὅπως ἐπισημαίνουν στενοὶ συνεργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν κρύβει τὴν δυσφορία του γιὰ τὶς προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς. Μάλιστα τονίζουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προβληματίζεται ἔντονα καὶ ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ προτείνονται καὶ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας. «Ἂν αὐτὲς οἱ προτάσεις υἱοθετηθοῦν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, τότε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱεραρχίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου θὰ εἶναι δυναμικὴ καὶ θὰ διατυπωθεῖ σὲ ὅλους τους τόνους» δηλώνουν χαρακτηριστικά. (Σχόλιον «Χ.Β.»: ΜΑΚΑΡΙ)
ΠΗΓΗ:  ἐφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», http://www.tovima.gr

(ἀναδημοσίευση καί πολυτονισμός κειμένου):http://christianvivliografia.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου