"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

᾿Εμφανίσθηκε ὁ Γέροντας Παΐσιος;

Φύλαγε τά ροῦχα σου...
   
   Πολύς ντόρος ἔγινε τόν τελευταῖο καιρό περί ἐμφανίσεως τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ ῾Αγιορείτου. ᾿Εμφανίσθηκε , λοιπόν, ὁ Γέροντας Παῒσιος ἤ ὄχι. Κι ἐνῶ ἐδῶ καί καιρό ἡ εἴδηση κυκλοφοροῦσε στό διαδίκτυο καί πολλοί τήν διέψευδαν, ξαφνικά ἡ εἴδηση ἄρχισε νά γίνεται πιστευτή γιά κάποιο πρόσθετο λόγο:τό εἶπε καί ἡ τηλεόραση. ῾Οπότε, σκέφτηκαν πολλοί ἀδελφοί μας, ἀφοῦ εἶπε καί ἡ τηλεόραση, τότε μᾶλλον θά εἶναι ἀλήθεια. Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, ἡ τηλεόραση ἔχει ταυτιστεῖ στήν συνείδηση τοῦ νεοέλληνα μέ τήν ἐγκυρότητα καί τήν ἀξιοπιστία.
   ῎Ας μήν ξεχνᾶμε πόσες ὧρες καταναλίσκουν οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς συνέλληνες καί ὄχι μόνο, γιά νά πληροφοροῦνται τά νέα, νά διασκεδάζουν, νά διώχνουν βρέ ἀδερφέ μου τήν πλήξη τους.
   Οἱ εὐκολόπιστοι ἀδελφοί μας, μᾶς δείχνουν μέ τή στάση τους πόσο βαθιά ἔχει μπεῖ στή ζωή τοῦ νεοέλληνα ἡ ἠλεκτρονική νταντά τῶν παιδιῶν μας. ῾Η τηλεόραση πολλές φορές ἀντικαθιστᾶ τήν σύζυγο ἤ τόν σύζυγο, τόν φίλο ἤ τήν φίλη,  τήν μητέρα ἤ τόν πατέρα καί μερικές φορές τόν ἐξομολόγο, κυρίως σέ περιπτώσεις ὅπου φιλοξενοῦνται διάφοροι ψυχολόγοι ἕτοιμοι νά ἀκούσουν τά προβλήματα τοῦ κοσμάκη καί νά προτείνουν τίς φωτισμένες λύσεις τους.
   Πανταχοῦ παροῦσα ἡ τηλεόραση.Σέ κάθε σπίτι δύο τρεῖς τηλεοράσεις, ἀναμμένες μέρα –νύκτα ἐπιτελοῦν τό «κοινωνικό τους λειτούργημα». Τό μόνο πού δέν ἔχουμε κάνει εἶναι νά τίς παντρευόμαστε κιόλας. ᾿Αλλά ποῦ ξέρεις καμμιά φορά, ὅλα εἶναι πιθανά!
  ῾Η τηλεόραση, λοιπόν, ὁ ἀχώριστος αὐτός σύντροφός μας, μᾶς περιμένει σάν γυρίσουμε ἀπ᾿  τήν δουλειά νά μᾶς σερβίρει ὅ, τι αὐτή νομίζει ὅτι εἶναι γιά τό καλό μας. ῎Εχει τόση καλοσύνη ἡ καημένη πού σέ κατασκλαβώνει. ῎Αραγε μέ τό ἀζημείωτο; ῎Οχι, βέβαια! Ξέρει πολύ καλά τή δουλειά της καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά εὐχαριστήσει τά ἀφεντικά της, ἀλλά καί τούς θαμῶνες της. Θά μοῦ πεῖτε:καί καλά, ποιά εἶναι , τέλος πάντων, τά ἀφεντικά της; Μά οἱ κάθε λογῆς ἐξουσία καί οἱ ἑκάστοτε ἐκπρόσωποί της. Οἱ δημοσιογράφοι, οἱ δημοσιογραφίσκοι, τά φερέφωνα τῶν κυβερνώντων, οἱ καναλάρχες, τά διαπλεκόμενα συμφέροντα, ὅπως ἔλεγε παλιότερα κι ὁ Μητσοτάκης, καλή του ὧρα!
   Οἱ ἄνθρωποι λοιπόν τῆς κάθε ἐξουσίας κρύβοντα ἀπό πίσω καί μᾶς πασσάρουν ὅ, τι ἐκεῖνοι νομίζουν καλό καί ὠφέλιμο γιά τήν τσέπη τους κυρίως καί γιά ἄλλους σκοπούς φανερούς καί ἄδηλους. ῎Ετσι λοιπόν καί ἡ εἴδηση περί ἐμφανίσεως τοῦ Γέροντος Παϊσίου, πολύ πιθανό, νά ἐντάσσεται σέ ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο κατασπιλώσεως τῆς μορφῆς τοῦ Γέροντος μέ ἀπώτερο σκοπό νά ἀχρηστεύσουν ὅσα μέ προφητική ἐνάργεια ἔχει πεῖ γιά τίς δύσκολες μέρες πού περνᾶμε.
   Τό ῞Αγιο ῎Ορος βοᾶ ἀπό ὅλες τίς μεριές:῾Η εἴδηση εἶναι ἀπάτη. ῾Επομένως τό συμπέρασμα πού βγαίνει ἀβίαστα εἶναι ὅτι ὅ, τι λέει ἡ τηλεόραση δέν εἶναι ἑκατό τοῖς ἑκατό ἀξιόπιστο, δέν εἶναι πάντα γιά τό καλό μας, δέν εἶναι πάντα ὑπέρ τῆς σκέψης μας, δέν εἶναι –τίς περισσότερες φορές ὑπέρ τῆς ᾿Εκκλησίας μας.
   Πολλές φορές ἡ τηλεόραση, σοῦ δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι μισεῖ τήν ᾿Εκκλησία μας, μισεῖ τόν κλῆρο της, μισεῖ τήν ἀποστολή της. ῾Η τηλεόραση εἶναι σκανδαλοθηρική, ἀρέσκεται στή φιλοσοφία τῆς κλειδαρότρυπας,  εἰσχωρεῖ στήν ἰδιωτική ζωή τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως περνάει τό μήνυμά της πού εἶναι πρωτίστως ἀντιπνευματικό, ἀντιεκκλησιαστικό, φανατικά ἀντορθόδοξο καί χριστοκτόνο. Ποῦ εἶναι οἱ παιδαγωγικές ἐκπομπές, οἱ πολιτιστικές εἰδήσεις, ἡ ἀναφορά στό ἔργο καί τήν προσφορά τῆς ᾿Εκκλησίας; Τίποτε. Ξεραῒλα. Μόνο ἄν κάποιος κληρικός ὑποπέσει σέ κάποιο παράπτωμα, εἶναι ἕτοιμη νά τόν διαπομπέυσει, νά τόν κατασπαράξει.
   Τό συμπέρασμα:ὅταν ἀκοῦμε κάποια εἴδηση ἀπό τήν τηλεόραση καί ἀπό τά προσφυῶς χαρακτηρισθέντα «τηλεδικεῖα»,  ἄς εἴμαστε στό ἔπακρον καχύποπτοι κι ἐπιφυλακτικοί. Εἶναι αὐτό πού λέει ὁ λαός μας:φύλαγε τά ροῦχα σου νά ἔχεις τά μισά...
Φιλικά,

᾿Οδυσσεύς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου