"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΥΤΟΡΝΙΘΙΤὸ «νέο σχολεῖο»
Τῆς ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Ἠλεκτρονικὰ βιβλία (e-books) ἀπὸ τὸ δημοτικὸ ἕως καὶ τὸ λύκειο, φροντιστήριο γιὰ τὰ βασικὰ μαθήματα τῶν πανελλαδικῶν μέσῳ τοῦ ὑπολογιστῆ στὸ σπίτι, πλήρης ψηφιοποίηση τῆς σχολικῆς τάξης (διαδραστικοὶ πίνακες σὲ ὅλο τὸ γυμνάσιο ἀλλὰ καὶ στὴ Ϛ’ δημοτικοῦ, περισσότεροι ὑπολογιστὲς κ.ἄ.) ἀλλὰ καὶ ψηφιοποίηση ὅλου τοῦ σχολείου, ποὺ θὰ ἀποκτήσει γρήγορη σύνδεση μὲ τὸ Ἰντερνὲτ καὶ ὁπωσδήποτε τὴ δική του ἱστοσελίδα, ὅπου ὅλοι, μαθητές, ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς θὰ ἔχουν πρόσβαση.
Αὐτὰ εἶναι ὁρισμένα ἀπὸ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά τοῦ «ψηφιακοῦ σχολείου», τὸ ὁποῖο ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὸ «νέο σχολεῖο», ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.
Στόχος μέσα στὴν ἑπόμενη πενταετία (μέχρι τὸ 2015) τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο νὰ ἔχει ἐνσωματώσει πλήρως τὶς νέες τεχνολογίες καὶ νὰ περάσει στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.
ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 09.10.10 (enet.gr)
ΣΧΟΛΙΟΝ «Χ.Β.» : Ἄλλη μιὰ μεσσιανικὴ ἐπαγγελία ἐκτοξεύθηκε ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου. Ἄλλη μιὰ ὑψηλὴ καὶ εὐλογοφανὴς «στόχευση» θὰ ὑλοποιηθεῖ: Τὸ Νέο Σχολεῖο. Καὶ εἶναι ἀπολύτως φυσικό μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ὁραματικὸ σχολεῖο νὰ ἐπωασθεῖ καὶ ὁ Νέος Ἄνθρωπος– Ψηφιακὸ Κουτορνίθι. Τὸ κλωνοποιημένο ἀνθρωπομοντέλο ποὺ θὰ μιλάει μόνο ἀγγλικά, θὰ γνωρίζει ἐπιδερμικὰ λίγα ἀσύνδετα πράγματα γιὰ τὸν Περικλῆ καὶ τὸν Βενιζέλο, θὰ θεωρεῖ αὐτονόητο νὰ ταξιδεύει μὲ διαβατήριο στὴν Ξάνθη, θὰ ἐνοχλεῖται ποὺ δὲν ἔχουν εὐοδωθεῖ οἱ τίμιες προσπάθειες γιὰ ἀπόδοση τῆς Θεσσαλονίκης στὴν μητρικὴ ἀγκαλιά τῆς «Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας», θὰ καταναλώνει ἀμέτρητες καὶ παντοειδεῖς πληροφορίες χωρὶς κριτικὴ ἱκανότητα συνθέσεως, θὰ ἔχει ἀφομοιώσει βιωματικῶς τὴν ἡττοπαθῆ ἐκχώρηση τῶν ἀνθρωπολογικῶν του προνομίων, θὰ ἔχει ἐθισθεῖ μὲ τὀ ὁλοήμερο σχολεῖο στὴν νυχθήμερη δουλεία καὶ θὰ φοράει στὸ χέρι τὸ φορολογικό του «βραχιολάκι» σὰν καλὸ παιδάκι, γλείφοντας τὸ γλυφιντζούρι τοῦ Νέου Ἠλεκτρονικοῦ του Παραδείσου. 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου