"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύματα γιά τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη


Το θέμα της "Κάρτας του Πολίτη", συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Σύνοδου. Μετά απο εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε ότι η Ιερά Σύνοδος θα αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση της “κάρτας” για να τοποθετηθεί υπευθύνως. Γι΄αυτό συνιστά στον κλήρο, τους μοναχούς και τους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση της. Οι συνοδικοί ιεράρχες ενημερώθηκαν, από τον μητροπολίτη Φιλίππων, Προκόπιο, για την κοινή συνεδρίαση που πραγματοποίηθηκε, για το θέμα, την περασμένη Δευτέρα (15 Νοεμβρίου), στην οποία συμμετείχαν η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της "Κάρτας του Πολίτη".....
Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα : “1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από τη δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου. 2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί ,προς δημόσια διαβούλευση, στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας". 3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό : α) Η "Κάρτα του Πολίτη" δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό "666". β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες. 4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως δήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.” Μ.Παπουτσάκη

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
______________________________________
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Εν αναμονή των διευκρινίσεων για την Κάρτα του Πολίτη η Ιερά Σύνοδος
Τις διευκρινίσεις των αρμόδιων αρχών για την «Κάρτα του Πολίτη» περιμένει η Ιερά Σύνοδος προκειμένου να τοποθετηθεί επισήμως. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, στις αρχές του 2011 αναμένεται να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της Κάρτας.

Οι Ιεράρχες υπογραμμίζουν πως η Κάρτα του Πολίτη δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή ή αφανή τον αριθμό "666" όπως και να μην παραβιάζονται με κανένα τρόπο οι προσωπικές ελευθερίες.

Σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο, κατά την πρόσφατη συνάντηση για το θέμα στο Συνοδικό Μέγαρο, τα κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μμλών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και ότι θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.

«Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως. Γι αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
______________________________
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η «Κάρτα του Πολίτη» θέμα συζήτησης στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο
Το θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Σύνοδου.
Το θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Σύνοδου.
Μετά απο εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε ότι η Ιερά Σύνοδος θα αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση της «κάρτας» για να τοποθετηθεί υπευθύνως. Γι΄αυτό συνιστά στον κλήρο, τους μοναχούς και τους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση της.
Οι συνοδικοί ιεράρχες ενημερώθηκαν, από τον μητροπολίτη Φιλίππων, Προκόπιο, για την κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, για το θέμα, την περασμένη Δευτέρα (15 Νοεμβρίου), στην οποία συμμετείχαν η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της «Κάρτας του Πολίτη» .

Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα :

1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την «Κάρτα του Πολίτη», η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από τη δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.

2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί, προς δημόσια διαβούλευση, στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της «Κάρτας» .

3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό :

α) Η «Κάρτα του Πολίτη» δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό «666» .

β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.

4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως δήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.»
Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου