"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Γέροντας ᾿Ιάκωβος Τσαλίκης: ῾Η νηστεία εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ... (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου