"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Χ Ο Λ Η     Γ Ο Ν Ε ΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ  13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ὥρα 6.30 μ.μ. :
 «Εἰσαγωγή στό βιβλίο τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αποκαλύψεως»

ὁμιλητής: ᾿Αρχ. Σαράντης Σαράντος

ΤΟΠΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ:ΕΝΟΡΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ, ᾿Αποστόλου Παύλου 

10, στήν ῾Αγία Παρασκευή 

᾿Αττικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου