"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΓΛΩΣΣΑ καὶ ΛΑΤΡΕΙΑ- νοησιαρχία ἢ μέθεξις;»


Μόλις ἐξεδόθη ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς
ὁ πολυαναμενόμενος τόμος μὲ τὰ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  τῆς Ἡμερίδος
«ΓΛΩΣΣΑ καὶ ΛΑΤΡΕΙΑ- νοησιαρχία ἢ μέθεξις;»,

τὴν ὁποία διοργάνωσε  ἠ ἴδια Ἐνορία στὶς 17 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καὶ ἡ ὁποία ἀναμεταδόθηκε ραδιοφωνικῶς καὶ διαδικτυακῶς ἀπὸ τὸν Ρ/Σ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Κατ᾽ αὐτὴν ὁμίλησαν ἐκλεκτοὶ ὁμιλητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων δύο Μητροπολίτες καὶ τρεῖς Καθηγητὲς Πανεπιστημίου, μὲ σκοπὸ νὰ φανοῦν οἱ πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ θέματος τῆς «μεταφράσεως» τῆς λειτουργικῆς γλώσσης. Τὴν Ἡμερίδα αὐτὴ εὐλόγησε μὲ τὴν παρουσία του καὶ μὲ τοὺς λόγους του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
Γενικῶς ὁμολογήθηκε πὼς μιὰ Ἐνορία σήκωσε τὸ βάρος μιᾶς μεγάλης ὑποθέσεως λαμβάνοντας τὴν πρωτοβουλία γιὰ αὐτὴν τὴν Ἡμερίδα καὶ θέτοντας μὲ κανονικὸ καὶ πολιτισμένο τρόπο τὸν δάκτυλον «ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων». Παρεμπιπτόντως, δὲν πέρασε καθόλου ἀπαρατήρητο καὶ τὸ γεγονὸς πὼς ἐπίσημοι Δίαυλοι καὶ Ἔντυπα περιφρόνησαν ἐπιδεικτικὰ τὴν Ἡμερίδα ἀπαξιώνοντας καὶ τὴν παραμικρὴ ἀναφορά. Φυσικὰ αὐτὸ δείχνει τὸ μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν ποιότητα τῆς (πολυδιαφημισμένης) πολυφωνίας. Ἂς ἦταν τίποτε μειονοτικοὶ ἢ μετανάστες καὶ τότε θὰ βλέπαμε πῶς θὰ τοὺς ἀγκάλιαζε ἡ ἐπιλεκτικὴ εὐαισθησία τους !
Κατωτέρω παρατίθενται τὰ Περιεχόμενα τοῦ Τόμου καὶ φωτογραφία τοῦ Προλόγου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.
Τὴν ἔκδοση ἐπιμελήθηκαν οἱ ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ».
Γιὰ νὰ διαβάσετε τὰ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, πατῆστε ἐδῶ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Καὶ ὁ ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
  Πηγή:Χριστιανική Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου