"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Μία ἄλλη σεβαστή κατά πάντα ἄποψη: ᾿Επιστολή Μητροπολίτου ᾿Ηλείας σέ ἀστυφύλακα γιά Κάρτα Πολίτη


Αγαπητέ μου Άγγελε,
Έλαβα την κάρτα σου με τις Χριστουγεννιάτικες ευχές σου και σ’ ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα μάλιστα σ’ευχαριστώ και σε συγχαίρω γιατί μου εμπιστεύτηκες τον λογισμό σου, αν πρέπει να πάρης τη Κάρτα του Πολίτη με το 666. Επ’ αυτού σου γνωρίζω τα εξής :
1. Πρέπει να ξεχωρίσης την νέα Αστυνομική σου ταυτότητα από την «Κάρτα του Πολίτη». Για την νέα Αστυνομική ταυτότητα, που αρνήθηκαν κάποιοι Αστυνομικοί να την παραλάβουν και δια τούτο αποτάχτηκαν, σου στέλνω το πρόσφατο Γράμμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σας κ. Οικονόμου προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, δια του οποίου τον διαβεβαιοί ότι : «Πέραν των ανωτέρω, το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητος δε φέρει ούτε περιέχει στοιχεία, «μαγνητικές ταινίες», ηλετρονικά μικροκυκλώματα (chip) ή οποιοδήποτε άλλο εμφανές ή μη τεχνικό μέσο, στοιχείον, σύμβολο ή αριθμό που να αντίκειται στη νομιμότητα, πολλώ δε μάλλον να αντιβαίνει στις επιταγές της χριστιανικής πίστης». Επομένως αφού είναι απλώς μία ηλεκτρονική ταυτότητα χωρίς το 666, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη την πάρης. Όσοι έχουν διαφορετική γνώμη, ας αποδείξουν ότι η νέα Αστυνομική σας ταυτότητα περιέχει το 666 και όχι να λένε λόγια του αέρος είτε γιατί θέλουν να δημιουργούν προβλήματα ανησυχίας και ανωμαλίας, όπως κάποιοι ανόητοι φαρσέρ, είτε για αντιπολίτευση στην Κυβέρνησι και για άλλους δικούς τους λόγους.
2. Δια την λεγομένην «Κάρτα του Πολίτη» σου γνωρίζω τα εξής :
1. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο γύρω από το τι θα περιέχη. Η Ιερά Σύνοδος παρακαλούθησε το θέμα και ώρισε Ειδική Συνοδική Επιτροπή με Αρχιερείς και Ειδικούς Επιστήμονες (Συνταγματολόγους, Καθηγητάς της Πληροφορικής, δογματικής και της ερμηνείας της Κ. Διαθήκης, Δικαστικούς κ.λ.π.), η οποία και ερευνά το θέμα. Στη πρώτη συνάντησι που έγινε την 15-11-2010 και στην οποία εκλήθηκαν και παρευρέθησαν και Κυβερνητικοί Παράγοντες, έγινε μια πρώτη εκτίμησι, η οποία απετυπώθη στο από 17-11-2010 Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, το οποίον και σου στέλνω να το διαβάσης με προσοχή, να το έχης και να το δείχνης όπου χρειάζεται.
2. Όταν ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε επισήμως ανακοίνωσι των Προθέσεων της Πολιτείας να προβή στην έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη» και εκάλεσε τους φορείς και τους πολίτας εις διαβούλευσι, τότε και πάλιν συνεκλήθη η Συνοδική Επιτροπή την Τρίτη 7-12-2010 και εισηγήθη σχετικά στην Ιερά Σύνοδο, η οποία και εξέδωκε την 8-12-2010 επίσημη σχετική Ανακοίνωσι, τη οποίαν επίσης σου αποστέλλω.
Επομένως μην ανησυχείς. Έχουν γνώσιν οι «Φύλακες» της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δηλαδή η Ιερά Σύνοδος και οι κατά τόπους Επίσκοποι και πρέπει όλοι να τους εμπιστευόμεθα.
Αγαπητέ μου Άγγελε,
Στην ιστορία της Εκκλησίας όσοι εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους στη Εκκλησία και τους εκάστοτε Αρχιερείς της, αυτοί εσώθηκαν. Όσοι ενόμισαν ότι η ιδική τους κρίσις και γνώμη είναι καλύτερη από τους Εκκλησιαστικούς Άρχοντες, έπεσαν στην αίρεσι και απωλέσθησαν.
Στους συγγενείς σου και τους Συναδέλφους σου δώσε τις πατρικές μου ευχές να περάσουν ειρηνικά και σωτήρια Χριστούγεννα, το δε νέον έτος 2011 να είναι ευλογημένο από τον Σαρκωθέντα Κύριον και να το διέλθουν με σωματική και πνευματική υγεία και πλουσίαν και μόνιμη οικογενειακή χαρά και προκοπή.
Επί τούτοις διατελώ,
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ιερά Μητρόπολη Ηλείας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου