"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

᾿Αποδοκιμασία Πάγκαλου στό Παρίσι...γιατί ἡ πρόκληση ἔχει καί ὁρισμένα ὅρια!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου