"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΕΥΡΩ


 
Νά ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματική ἡ ὑπουργική ἀπόφαση που ὑποχρεώνει γιά το τρέχον ἔτος νά γίνονται ὅλες οἱ συναλλαγές ἄνω τῶν 3.000 εὐρώ (και από το 2012 ἄνω τῶν 1.500 ευρώ) μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τραπεζικῶν λογαριασμῶν καί ἐπιταγῶν, ἐπιδιώκει προσφυγή πού κατατέθηκε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.


Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες έλληνες υπηκόους, κατοίκους στην Ελλάδα και στο ...εξωτερικό (Βέλγιο), η νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και ο σχετικός νόμος 3842/10, που επέβαλε το μέτρο πληρωμής μέσω τραπεζών ανάλογα με το ύψος των…… συναλλαγών, παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και την ελευθερία των συμβάσεων.

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι δεν είναι δυνατό να υποχρεώνονται να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, σημειώνοντας ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι οι συναλλαγές με τράπεζες ενέχουν κινδύνους σε ενδεχόμενο υπερημερίας ή αδυναμίας εξόφλησης.

Πηγή :http://orthodox-watch.blogspot.com/
 http://hellenicspace.wordpress.com/2011/04/28/προσφυγή-στο-στε-κατά-της-φοροκάρτας
http://agiooros.org/viewtopic.php?f=13&t=5537 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου