"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

«ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ» (οἱ Προτεστάντες) ἐξέλεξαν "ἐπισκόπισσα"δεδηλωμένη λεσβία


«ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ»


φημερς «θνος τς

Κυριακς» (22.11.2009, σελ.

50), γράφει τ ξς:

≪Φωτι θ πέσει ν μς κά-

ψει, χριστιανοί! Δν φτάνει

πο ο Γερμανο Λουθηρανο

βγαλαν γυναίκα ρχιεπίσκο-

πο, χω ρισμένη κα μητέρα 4

παιδιν. στερα π λίγο ο

Σουηδο τος ξεπέρασαν, κ -

λέγοντας πίσκοπο Στοκχόλ-

μης μι δεδηλωμένη λεσβία,

πο συζε μ λλη γυναίκα (πίσης παστόρισσα)

κι χουνυοθετήσει να γοράκι!

…μακαριοτάτη δν κρύβει τν πολιτική της προτίμηση πρ Σοσιαλδημοκρατικν.

Τὸ ς νω δημοσίευμα φιεροται ες τος ν τ

Πατριαρχεα Μιτροφορο -ντας μή, νθέρμους ραστς

τν οκουμενιστικν διαλόγων κα «συναδέλφων» τς

ς νω κυρίας, μ τν π

τας ορτας εχήν μου, πως

«σύχιον κα κίνδυνον βίον

διάγωσι», τόσον ν τ «φιλ τάτ των Πατρίδι» τ ν τ λλοδαπ ερισκομέ ν, σον

κα κατ τς πισκέψεις των ες τν φιλτάτην μν Πατρίδα, τν λλάδα, συνεπικου -

ρούμενοι κα π τς εχάς,

βεβαίως, βεβαίως τς «Σεβασμιωτάτης πισκόπου Στοκ-

χόλμης» κ. Εας Μπ ρονε

κα πασν τν ν Στοκχόλμ

«ελαβεστά των»λεσβιν,

ΑΜ ΗΝ. Τν εχήν τους νχουμε. νδροπρεπς σπ άζομαι τν δεξιάν Σας.

Γιάννης Παλαμήδης,

Θεολόγος, ν θήναις

(ἀπό ἐφημ. ᾿Ορθόδοξο Τύπο 29-1-2010)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου