"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

"ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ" ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ- ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-τοῦ Πρεσβυτέρου π. ᾿Αθανασίου Λαγουροῦ᾿Οδυσσεύς τοῦ Klision: Πρίν λίγες '"ημέρες κυκλοφόρησε ἕνα μικρό πόνημα τοῦ Πρεσβυτέρου π. ᾿Αθανασίου Λαγουροῦ, ἐφημερίου τοῦ ᾿Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς μέ τόν λίαν ἐπίκαιρο γιά τά πρόσφάτως διαδραματισθέντα ἐκκλησιαστικά δρώμενα: "ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ" ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ- ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (σελ. 62), ᾿Εκδόσεις ΤΗΝΟΣ. Πρόκειται γιά μιά μικρή καί συγχρόνως περιεκτική μελέτη, ὁ ὁποία παίρνει ἀφορμή ἀπό τό θέμα τῆς εἰσαγωγῆς μεταφράσεων στήν θεια λατρεία μας καί τῆς ἐπιμονῆς ὁρισμένων κληρικῶν νά τίς ὑπερασπίζονται μέ πάθος. ῾Ο π. ᾿Αθανάσιος δίνει μιά ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση, ὁ ὁποία καί θά συζητηθεῖ εὑρέως. ῞Οπως σημειώνεται καί στό προλογικό του σημείωμα: "Σκοπός τοῦ γράφοντος εἶναι ἡ ἔκθεση τοῦ προβληματισμοῦ γύρω ἀπό τήν "ΑΛΛΑΓΗ" τῆς γλώσσης, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στή λατρεία τῆς ᾿Εκκλησίας. (...) "Μιά ἀπάντηση "γιά τό γλωσσικό τῆς ᾿Εκκλησίας". Μιά ἀπάντηση ἐκκλησιαστική, ὀρθόδοξη, ἀληθινή, ρεαλιστική, γερά θεμελιωμένη στά πατερικά κριτήρια". Καί ἡ ἀπάντηση, ἀσφαλῶς, εἶναι: ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. ᾿Εμεῖς, ἁπλῶς, νά προσυπογράψουμε τά παραπάνω, νά εὐχαριστήσουμε τόν π. ᾿Αθανάσιο γιά τά ἰσχυρά ἐπιχειρήματα πού ἀναπτύσσει στό πόνημά του.Τό συστήνουμε ἀνεπιφύλακτα σέ κάθε κληρικό καί λαϊκό. Τό κόστος του εἶναι μικρό, ἀλλά ἡ ἀξία του μεγάλη! Συγχαρητήρια καί σέ ἄλλα.

1 σχόλιο: