"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

᾿Ενβέρ Χότζα: Οἱ ἐκκλησίες νά κατεδαφιστοῦν![Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ἁπλῶς ἀλλάζουν κατά καιρούς οἱ μέθοδοι,ὅμως ὁ Θεός ἔχει τό σχέδιό του. Αὐτό νά μήν τό ξεχνᾶμε ΠΟΤΕ!]


Στήν δεκαετία το ‘60 ντιθρησκευτικός γώνας στήν λβανία γίνεται ντονότερος μέ ποκορύφωμα τήν μιλία το νΒέρ Χότζα στίς 6/2/1967 περί “παναστατικοποίησης το Κόμματος καί τς ξουσίας”. τσι, τήν νοιξη το 1967 “πρωτοβουλία” ρχίζει πό τό Γυμνάσιο Μέσης κπαίδευσης “Naim Frasheri” πο βρίσκεται στήν πόλη το Δυρραχίου. Ο μαθητές του μαζί μέ τό διδακτικό προσωπικό ζήτησαν δημόσια τήν κατάργηση τς θρησκείας. Οσιαστικά, τό πράσινο φς γιά τήν καμπάνια ατή τό εχε δώσει διος νβέρ Χότζα πό τίς 14/2/1964.

“Νομίζω τι βασικός κίνδυνος τόν ποο πρέπει ν’ ποτρέψουμε, εναι σέ πρτο πλάνο πόθεση τς χριστιανικς ρθοδόξου λειτουργίας. Στή συνέχεια πρέπει νά κάνουμε προσπάθειες γιά νά τήν ηδιάσουν ο νθρωποι, ποφεύγοντας τσι λοι τους τήν

κκλησία. Καθκον μας εναι, ταν σημαίνει καμπάνα της, νά μήν πηγαίνουν με κανένα

τρόπο ο νθρωποι κε. που πάρχει δυνατότητα ο κκλησίες νά κατεδαφιστον, χι φυσικά δίκην κστρατειν, λλά νάλογα μέ τίς μφανιζόμενες περιπτώσεις……. Κατά διαφόρους τρόπους καί μεθόδους ν’ παγορευτε κδοση θρησκευτικν Βιβλίων, ν’ παγορευτον ο κωδωνοκρουσίες τν κκλησιν, νά μήν γίνονται θρησκευτικά μαθήματα κ.λ.π.

τσι, θά ρθει ρα πο κκλησία θά χρεωκοπήσει τελείως...

Πρέπει νά γνωρίζουμε τι ο κκλησιαζόμενοι νθρωποι ποτελον τή δύναμη το χθρο…..Νά μήν λησμονεται τι πόθεση τς Θρησκείας στή μειονότητα ταν δεμένη μέ τήν λληνική προπαγάνδα τς μεγάλης δέας καί τς «Βορείου πείρου», γι’ ατό πρέπει

νά ναπτυχθε νας πολιτικός καί δεολογικός γώνας...».

(ΑΠΑΝΤΑ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ)

Ξέρει ντίχριστος τι ατόπού στηρίζει καί γιγαντώνει στή σκλαβιά τόν λληνα Βορειοηπειρώτη εναι πίστη του.

τσι στίς 22/11/1967 κολουθε τό π’ ριθμ. 4337 Διάταγμα « Κατάργηση τς θρησκείας» καί πό τότε ξεκιν νας νερώνειος διωγμός γιά κάθε τί τό χριστιανικό.Ο ναοί κλείνονται, μετατρέπονται σέ αθουσες κινηματογράφου (ργυροκάστρο) πολιτισμο, σέ ποθκες λιπασμάτων (Δερβιτσιάνη ργυροκάστρου) σέ γυμναστήρια (Μητροπολιτικός ναός στά Τίρανα) καί ποιαδήποτε κφραση λατρείας, κόμα καί τό σημεο το σταυρο τιμωρεται μέ 10 καί 15 χρόνια φυλάκιση…

Κι μως πίστη ζε ατά τά χρόνια μέ κρυφές Θεες Λειτουργίες πό τούς λάχιστους ποσχηματισμένους ερες μέ βαπτίσεις στά πόγεια, μέ τό βάψιμο κόκκινων αγν τό Πάσχα, μέ κρυφά εκονίσματα κ.ά. σπου, μετά πό 23 χρόνια ντί γι’ ατό πού περίμενε νβερ, ρχεται χρεωκοπία το κομμουνιστι κο καθεσττος καί χτυπον ο καμπάνες στίς ρειπωμένες κκλησιές.Πόσοι ραγε γιά το Χριστο τήν πίστη μαρτύρησαν στίς μέρες μας……

Γι’ ατό λεγε είμνηστος εράρχης Σεβαστιανός τι θά γραφον καινούργια μαρτυρολόγια καί τούς προσφωνοσε συχνά νεομάρτυρες δελφούς…..

Υ.Γ. ο φωτογραφίες πρό το 1990 τραβήχτηκαν κρυφά μέ αξημένο κίνδυνο πό τά μέλη τς ΣΦΕΒΑ στίς λάχιστες κδρομές πού πέτρεπε τό γραφεο το λβανικο Τουρισμο

από το άρθρο "Θυμμαι…" του Βορειοηπειρωτικού Βήματος Μαΐου-Ιουνίου 2009

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου