"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

᾿Απίστευτο! Τό ἰσλάμ ἐπιτρέπει...γάμους ἐνηλίκων ἀνδρῶν μέ ἀνήλικα κορίτσια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου