"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

᾿Από ἡμερολόγιο κελλιώτη μοναχοῦΑπό χειρόγραφο του μοναχού Αθανασίου εκ Ζαγοράς
Κελλίου Παντοκρατορινού: Γένεσις Θεοτόκου
.
1850: Έκαμε πολύ ψύχος όπου εξηράνθησαν αι λεπτοκαργιές και αι εληές.
.
1853: Επήλθεν ασθένεια πολύ μεγάλη εις τας αμπέλους και επί δέκα επτά χρόνια δεν είδεν ο κόσμος σταφύλια.
.
1853: Απριλίου 23 ήλθεν ο Τσιάμης και έκαμε πόλεμον με τους Τούρκους εις την Κομίτσιαν, τότε ήλθον και γυναίκες εις το Άγ. Όρος.
.
1854: Εις τας 20 Σεπτεμβρίου του Αγ. Ευσταθίου το βράδυ έγινε μια νεροποντιά πολύ μεγάλη όπου όλος ο τόπος εκινδύνευε να βυθισθή, και εχάλασεν ο μύλος του Κουτλουμουσίου, επήρε το Κελλίον Κουτλουμουσιανόν Άγιος Χρυσόστομος, το οποίον είχεν αγοράσει ένας Προϊστάμενος των Ιβήρων ονομαζόμενος Λαγώς όστις κατόπιν πάλιν εγύρισεν εις το Ιβήρων. Την περιοχήν του Κελλίου τούτου έδωκε το Κουτλουμούσι εις άλλο Κελλίον ιδικό του, του Προφήτου Ηλιού εις τας Καργιάς, εχάλασε και το Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Λαυριωτικόν κάτω του Κουτλουμούσι, επήρε και το Ιβηριτικόν Κελλίον η Ανάληψις άνω των Καρεών, επήρε και το Χιλιανδαρινόν Κελλίον Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, επήρε και το Κελλίον Γενέθλιον της Θεοτόκου Παντοκρατορινόν το οποίον ηγόρασεν Αθανάσιος Μοναχός εκ Ζαγοράς τη 1η Ιουλίου 1849 ήτον κτισμένον πλησίον εις τον Λάκκον και μετά εκτίσθη εις το μέρος όπου είναι σήμερον, και άλλαι πολλαί ζημίαι έγιναν.
.
1856: Ήλθεν μία καμίλα εις Άγιον Όρος και εγύριζε τα Μοναστήρια από του Εσφιγμένου μέχρι τη Λαύρα.
.
1857: Φεβρουαρίου 20 καθαρά Τετάρτη τα μεσάνυχτα έγινε πυρκαϊά εις το Κουτλουμούσι και εκάη.
.
1857: Ναζιρία Βατοπεδινή έκλεισε τα μαγαζιά εις τες Καργιές και έδιωξε όλους τους κοσμικούς.
.
1858: Κατά μήνα Σεπτέμβριον εφάνηκεν εις τον ουρανόν ένας αστέρας πολύ μεγάλος και λαμπερός, ήταν η ουρά του τον ανήφορον πολύ μεγάλη και εφαίνονταν ωσάν να εκαίετο κανένα βουνόν, έβγαινεν ανάμεσα αέρας μαΐστρος και τραμουντάνα επί τριάντα ημέρας.
                        444.bmp
.
1861: Αποσπάσθηκαν οι Βούλγαροι από το Πατριαρχείον.
.
1861: Η Ναζιρία (επιστασία) κατέβηκε και άνοιξε την πόρτα του Κουτλουμούσι δια της βίας έβγαλε τον Ηγούμενον και τον εξόρισεν τότε οι Πατέρες έκαναν παράπονα εις τον Άγγλον και έστειλε τον Χουσνί Πασάν και έβαλε άλλον Ηγούμενον.
.
1862: Οκτωβρίου 10 έδιωξαν από την Ελλάδα τον Όθωνα και την Αμαλία και έφεραν τον Γεώργιον.
.
1862: Ήλθαν ταξιδιώτες από την Βλαχίαν εις το Κουτλουμούσι έγιναν φιλονικίες και έβγαλαν τον Ηγούμενον έκλεισαν την πόρτα όλοι τον χειμώνα δεν άνοιγαν ούτε τον Έξαρχον εδέχονταν.
.
1863: Έπαυσαν τα εισοδήματα τα Βλαχικά επήραν τα Μετόχια και έδιωξαν τους Καλογέρους.
.
1864: Έκαμε βαρύ χειμώνα και έπεσε χιόνι έως 15 πιθαμές.
.
1864: Εσηκώθηκαν οι Κελλιώτες και επήγαν εις το Πατριαρχείον εζητούσαν να χαλάσουν τα ομόλογα να είναι ελεύθεροι αλλά πάλιν έμειναν υπό τον ζυγόν εις τα Μοναστήρια.
.
1865: Εις τας 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος το βράδυ εκάη το Μοναστήριον των Ιβήρων όλον όπου δεν έμεινεν τίποτε, μόνον τα ντουβάρια. Εις αυτό το έτος έδωσε η Αγγλία τα Επτάνησα εις την Ελλάδα.
.
1866: Κατά μήνα Σεπτέμβριον μίαν νύχτα αποβραδύς μέχρι το πρωί έπεζαν τα άστρα εις τον ουρανόν όπου δεν έμεινεν κανένα άστρον ούτε μικρόν ούτε μεγάλον να μη σαλεύσουν από τον τόπο τους. Εις αυτό το έτος επαναστάτησεν η Κρήτη. Εις αυτό το έτος επανδρεύθηκε ο Βασιλεύς Γεώργιος με την Όλγα. Εις τα 1868 εγέννησαν υιόν και τον ονόμασαν Κωνσταντίνον.
.
1870: Επολέμησαν οι Προύσοι με τους Γάλλους και έπιασαν τον Βασιλέα της Γαλλίας.
.
1870: Εις τας 20 Δεκεμβρίου πάλιν εκάη το Κουτλουμούσι όπου δεν έμεινεν ούτε πλάκα. Εις αυτό το έτος έκαμε μεγάλο ψύχος και επάγωσαν όλες οι εληές προ πάντων αι Θασίτικες και τας έκοψαν από την ρίζαν.
.
1871: Εις τας 26 Σεπτεμβρίου του Αγίου Θεολόγου το βράδυ εκάη το Φιλοθέου.
.
1875: Επήραν οι Ρώσσοι το Ρωσσικόν Μοναστήρι και εδίωξαν τους Γραικούς.
.
1876: Του Αγίου Γεωργίου οι Τούρκοι είχαν συνεννόησιν να βάλουν σπαθί εις τους χριστιανούς εις Θεσσαλονίκην και απέτυχαν. Μόνον δύο Προξένους εχάλασαν. Βάρεσαν τηλέγραφον εις την πόλιν και ήλθαν 20 θωρηκτά.
.
1882: Εις τας 4 Σεπτεμβρίου επήρε φωτιά εις τας 5 η ώρα της νυκτός εις το Βατοπέδι και εκάη το κτίριον όπερ είχε τελειώσει προ εικοσιπέντε ετών.
.
Περιοδικό «Μοναστηριακά Χρονικά»
Έτος 1938, αρ. φύλλου 10


Διαδίκτυο:http://agioritikesmnimes.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου