"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Σχόλιο γιά τήν ἀναστολή ἐπί τριετίαν χειροτονιῶν νέων κληρικῶν λόγῳ οἰκονομικῆς δυσπραγίας τοῦ κράτους....«Πρόβα τζενεράλε» μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ἡ ἀπαγόρευση ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ὄχι χειροτονιῶν !) νέων κληρικῶν, γιὰ τὴν ὁποία μᾶς πληροφορεῖ τὸ κατωτέρω δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος».
Οὐδεὶς ἔμφρων ἔχει ἐδῶ καὶ καιρὸ πλέον τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία ὅτι μὲ τὴν κουκούλα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα θὰ καλυφθοῦν ὅλα τὰ ἐπαχθῆ καὶ ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰ σχέδια.
Εἰδικότερα στὸ συγκεκριμένο θέμα οἱ ἰθύνοντες θὰ δοκιμάσουν -μὲ τὴν ἀναστολὴ διορισμῶν κληρικῶν- τὶς ἀντοχὲς τῆς Ἐκκλησίας, ἂν δηλαδὴ θὰ μπορέσει νὰ βρεῖ ἐναλλακτικὲς λύσεις μισθοδοσίας γιὰ νέους κληρικούς, ἂν δηλαδὴ θὰ μπορέσει μόνη της νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόκληση (ἢ ἔμμεση ἀπειλή), ἂν δηλαδὴ θὰ άντιδράσει καὶ μὲ ποιό τρόπο.
Στὸ τέλος τῆς τριετίας θὰ συλλεχθοῦν τὰ δεδομένα, θὰ ἀξιολογηθοῦν καὶ βάσει αὐτῆς τῆς γενικῆς δοκιμῆς, τῆς πρόβας τζενεράλε, θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ τελικὲς καὶ ριζικὲς ἀποφάσεις. Μὲ τὸ καλό, λοιπόν!


Πηγή: http://christianvivliografia.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου