"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Μήπως ὁμιλεῖτε τά Ougagaboum;

Σχόλιο klision:
Τά  Ougagaboum εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς μόδας, πού ἐδῶ καί καιρό τήν εἶχε ἀνακαλύψει ὁ

Harry Klyn. Πρέπει ὅμως νά ἔχετε ὑψηλό ἐπίπεδο γλωσσικῆς παιδείας, κάτι σάν τό λεξικό τοῦ Μπαμπινιώτη δηλαδή, γιά νά μπορέσετε νά διεισδύσετε στό βάθος καί πλάτος καἰ εὖρος τῆς νέας διαλέκτου Ougagaboum. Διαφορετικά θά εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀποκωδικοποιήσετε τίς σημερινές συγκυρίες καί νά ἑνώσετε τό πάζλ τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καλή προσπάθεια καί καλή ἀκρόαση...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου