"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΠεριπλους τοῦ ῎Αθω
Στίχοι Γιάννη Χατζηφώτη

Μουσική Χρήστου Τσιαμούλη (Συλλογή: "῾Ο ῎Αθως ὁ ἐμός")


http://agioritikesmnimes.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου