"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

"Ζῶ ἀπό θαῦμα": π. Κύριλλος Γεραντώνης (ἡγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας)῾Ο π. Κύριλλος Γεραντώνης κοινωνῶν τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.῾Ο σεβαστός ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαυίδ στήν Εὐβοια Π. Κύριλλος Γεραντώνης παρουσιάζει σημαντική βελτίωση τῆς ὑγείας του καί ἀναμένεται ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν νά ἐξέλθει ἀπό νοσοκομεῖο τῶν ᾿Αθηνῶν,  ὅπου νοσηλεύεται. ῾Ο ἴδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: "Ζῶ κυριολεκτικά ἀπό θαῦμα". Πράγματι, οἱ γιατροί τό καλοκαίρι εἶχαν σηκώσει τά χέρια τους. Πρέπει ὅμως ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς νά προσέχει πάρα πολύ, νά μήν καταπονεῖται ἀπό τίς ἑκατοντάδες τῶν προσκυνητῶν καί πνευματικῶν του τέκνων, πού ζητοῦν λόγο παρηγοριᾶς. ῞Οσοι ἀγαπᾶμε τόν Γέροντα, ἄς κάνουμε προσευχή νά τοῦ δίνει ὁ Θεός δύναμη καί ὑγεία γιά νά ἀντιμετωπίζει τά πολλαπλά προβλήματα ὑγείας πού ἔχει. ῎Ας μήν τόν κουράζουμε μέ ἀνούσια πράγματα. ᾿Εκεῖνος μᾶς ξέρει καί μᾶς ἐνθυμεῖται ὅλους κατ᾿ ὄνομα στήν προσευχή του.
   ῞Ολο αὐτό τό διάστημα τῆς δοκιμασίας τοῦ Γέροντος ἦταν μαζί του ὁ π. Γαβριήλ καί ὁ π. Νεόφυτος, οἱ ὁποῖοι τόν ὑπηρέτησαν μέ παραδειγματική ἀγάπη καί ὑπομονή. Στό Μοναστήρι τοῦ ὁσίου Δαυίδ ἔκαιγε μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου λαμπάδα ὑπέρ ὑγείας τοῦ Γέροντος. 

Τήν εὐχή σου, πάτερ Κύριλλε καί περαστικά!

᾿Οδυσσεύς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου