"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

῾Η Δύση πέφτει στήν κατάθλιψη


  • ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 4 ΠΑΣΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • Σχόλιο ᾿Οδυσσέως:Δέν μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε ὅτι ὄντως ὑπάρχει πρόβλημα. ῾Η λύση ὅμως δέν εἶναι νά πᾶμε στόν ψυχολόγο, κάτι πού στοιχίζει καί στήν τσέπη μας, ἀλλά νά προσφύγουμε μέ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί νά βροῦμε ἕναν καλό πνευματικό νά ἐξομολογούμαστε, ὅσοι δέν τό κάνουμε. Στόν ψυχολόγο πᾶμε εὔκολα καί τά σκᾶμε γερά, στόν πνευματικό,  ὅμως,  μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος κι ὅλο τό ἀναβάλουμε. Πρέπει ὅμως νά εἴμαστε τίμιοι καί εἰλικρινεῖς, ἰδίως ὅταν πρόκειται περί τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας, πού ὅπως λέει καί τό ἄσμα, εἶναι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΜΑ, πολυτιμότατο, θά πρόσθετα...


Ραγδαία είναι η αύξηση της κατάθλιψης στον δυτικό κόσμο, απόρροια των πολλών οικονομικών απαιτήσεων σε κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό επίπεδο. Ερευνα στη χώρα μας έδειξε ότι από τα άτομα που επισκέφθηκαν ψυχολόγο, ανεξαρτήτως προβλήματος, το 75% παρουσίαζε ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την ψυχολόγο δρα Χαρά Νομικού και τους συνεργάτες της, έδειξε ότι τα άτομα που έχουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων τείνουν να εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης.
Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την αρχική ερευνητική υπόθεση των επιστημόνων σύμφωνα με την οποία, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εκείνοι που θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στα καθημερινά προβλήματα είναι εκείνοι που διαθέτουν ευέλικτους μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα.
Στους συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογήθηκε και συσχετίστηκε η παρουσία κατάθλιψης με την ευελιξία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών τεστ.
Αυτό που φάνηκε είναι ότι η δεξιότητα στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων σχετίζεται αντίστροφα με την παρουσία κατάθλιψης.
«Στη σημερινή περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας», εξηγεί η κ. Νομικού, «αυτοί που θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις καθημερινές δυσκολίες είναι εκείνοι που έχουν ευέλικτους και ικανοποιητικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων και δεν παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα».
**Την έρευνα πραγματοποίησαν η κλινική ψυχολόγος δρ Χαρά Νομικού, Παν/μιο ΙΙ Le Mirail Toulouse, Ερευνητικό Κέντρο CERPP Toulouse, Γαλλία, η κλινική ψυχολόγος Αρετή Τσινού, MSc, ΜΑ, WPUNJ, USA, η Αθανασία Καρύδη ψυχομέτρης, απόφοιτος του ΙΔΨ, και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, βασιζόμενοι σε στοιχεία ατόμων που ζήτησαν ψυχολογική βοήθεια κατά το έτος 2010.
  • ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ, Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου