"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Γύρισε στόν ῞Οσιο Δαυίδ ὁ π. Κύριλλος Γεραντώνης. Πάει καλύτερα....

Ὁ π. Κύριλλος κοινωνῶν τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.


Μέ πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε τήν ἐδῶ καί δέκα μέρες περίπου ἐπάνοδο τοῦ ἡγουμένου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαυίδ στό μοναστήρι του. Οἱ πατέρες τόν ὑποδέχθηκαν χαρμόσυνα χτυπώντας τίς καμπάνες τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς. ῞Ολο τό διάστημα τῆς παραμονῆς του σέ Νοσοκομεῖο τῶν ᾿Αθηνῶν δέχθηκε πολύ κόσμο, ὁ ὁποῖος μέ κάθε τρόπο τοῦ ἐκδήλωνε τήν ἀγάπη του. ῾Υπῆρχαν ὅμως καί μερικοί πού ἐκμεταλλεύονταν τήν καλωσύνη τοῦ Γέροντα καί ζητοῦσαν ἀπό τόν ἀσθενῆ Γέροντα "τά ἑαυτῶν". Δηλαδή τόν κούραζαν ὑπερβολικά μέ τίς φλυαρίες τους, τή στιγμή πού ὁ ἀσθενής εἶχε ἀνάγκη ἀπό ξεκούραση. ῞Ωσπου περί τά μέσα ᾿Ιουλίου μπῆκε στήν ἐντατική. ῞Οπως ἔχουμε γράψει καί σέ παλαιότερες ἀναρτήσεις μας, ὁ Θεός τόν διαφύλαξε ἀπό βέβαιο θάνατο καί τόν ἀπέδωσε πάλι ὑγιαίνονται στήν ᾿Εκκλησία μας. ῞Οσοι πραγματικά ἀγαποῦν τόν Γέροντα θά πρέπει νά εἶναι πολύ διακριτικοί καί νά μήν ἐπιμένουν νά τόν δοῦν σώνει καί καλά. ῾Ο Γέροντας ξέρει τόν καθένα μας κατ᾿ ὄνομα καί προσεύχεται. ῎Ας προσευχόμαστε κι ἐμεῖς γιά ἐκεῖνον νά γίνεται μέρα μέ τή μέρα ὅλο καί καλύτερα. ῾Ο Γέροντας ἀναρρώνει στό κελί του καί δυσκολεύεται νά κατεβαίνει στό καθολικό γιά τίς ἀκολουθίες. ῎Ας ἐλπίσουμε ὅτι χρόνο μέ τόν χρόνο θά γίνεται ὅλο καί καλύτερα καί θά μπορέσουμε κάποτε νά πάρουμε τήν εὐχή του. ῞Ως τότε ἄς τόν ἀφήσουμε στήν ἡσυχία του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά τοῦ δείξουμε περισσότερο τήν ἀγάπη μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου