"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

«ΦΟΡΟΦΑΚΑ» ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Φορολογικ κάρτα συναλλαγν δν θ πάρουν μόνο ο φορολογούμενοι,
λλ κα περίπου 1,5 κατομμύριο μαθητς κα

Ἡ φορολογικὴ ἠλεκτρονικὴ κάρτα συναλλαγῶν θὰ γίνει σύντομα πραγματικότητα, καθὼς στὰ σχέδια τῶν ἐπιτελῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι τὸ νέο σύστημα νὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2011. Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις τῶν ἁρμοδίων παραγόντων, ἐκτιμᾶται ὅτι τὴ φορολογικὴ κάρτα θὰ προμηθευτοῦν πάνω ἀπὸ 5 ἑκατ. καὶ τὸ πολὺ 10 ἑκατ. φορολογούμενοι. «Οἱ περισσότεροι θὰ τὶς χρειαστοῦν γιὰ νὰ καλύψουν τὸ ἀφορολόγητο, ἀλλὰ καὶ λόγῳ αὐστηρότερων τεκμηρίων», τονίζει στὴν «Ε» ὁ γενικὸς γραμματέας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Διομήδης Σπινέλλης
Προαιρετικὴ
Ἡ προμήθεια τῆς νέας κάρτας δὲν εἶναι ὑποχρεωτική, ἀλλὰ ἀρκετοὶ φορολογούμενοι θὰ σπεύσουν νὰ τὴν προμηθευτοῦν, ὥστε νὰ συλλέγουν σὲ αὐτὴν τὶς ἀποδείξεις ἀπὸ τὶς ἀγορές τους.Στὸ παιχνίδι τῆς συλλογῆς τῶν ἀποδείξεων θὰ μποῦν ἀναγκαστικὰ καὶ ὅλοι οἱ μαθητὲς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου καὶ οἱ φοιτητὲς πανεπιστημίων ποὺ εἶναι προστατευόμενα μέλη τῆς οἰκογένειας καὶ ἔχουν καθημερινὰ συναλλαγές, ἀπὸ τὸ κυλικεῖο τοῦ σχολείου τους μέχρι τὸ ψιλικατζίδικο τῆς γειτονιᾶς.
Ἡ προμήθεια θὰ γίνεται ἀπὸ τὶς τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν ὑποδομὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων POS (χρησιμοποιοῦνται γιὰ πιστωτικὲς -χρεωστικὲς κάρτες). Ἡ συμφωνία ποὺ ἐπῆλθε τὴν περασμένη ἑβδομάδα μεταξὺ τῶν συναρμόδιων ὑπουργείων Οἰκονομικῶν καὶ Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης μὲ τὴν Ἕνωση Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν γιὰ τὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν καρτῶν ἄναψε τὸ πράσινο φῶς τῆς ἐπισπεύσεως τῶν διαδικασιῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμες καὶ στὰ τέλη τοῦ ἔτους γιὰ νὰ προμηθεύουν τοὺς φορολογούμενους μὲ τὶς νέες κάρτες.
Πέντε εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν φορολογικῶν καρτῶν:
1. Οἱ ἠλεκτρονικὲς φορολογικὲς κάρτες καταργοῦν οὐσιαστικὰ τὴν ὑποχρέωση συλλογῆς τοῦ τεράστιου ὄγκου τῶν ἀποδείξεων, καθὼς σὲ αὐτὲς θὰ περνᾶ τὸ σύνολο τῶν συναλλαγῶν. Μὲ τὴν ὁποιαδήποτε ἀγορὰ προϊόντος ἢ ὑπηρεσίας, ὁ φορολογούμενος μετὰ τὴν πληρωμὴ θὰ δίνει τὴ φορολογικὴ κάρτα, ὥστε νὰ περάσουν σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόδειξή του.
2. Ἡ κάθε κάρτα θὰ φέρει τὸν ἀτομικὸ Ἀριθμὸ Φορολογικοῦ Μητρώου κάθε φορολογουμένου.
3. Δὲν πρόκειται οὔτε γιὰ πιστωτική, οὔτε γιὰ χρεωστικὴ κάρτα. Εἶναι ἁπλῶς μία ἠλεκτρονικὴ κάρτα, ποὺ δὲν δημιουργεῖ δεσμεύσεις ἢ ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν τραπεζῶν.
ΑΦΜ τοῦ κηδεμόνα
4. Στὶς περιπτώσεις τῶν ἀνήλικων καὶ τῶν προστατευόμενων παιδιῶν, οἱ γονεῖς θὰ ἐκδίδουν ἀντίγραφα καρτῶν, ποὺ θὰ φέρουν τὸν ΑΦΜ τοῦ κηδεμόνα. Ἡ σύζυγος θὰ ἔχει κάρτα μὲ τὸν δικό της ΑΦΜ. Ἔτσι, οἱ ἀποδείξεις θὰ μαζεύονται στὴν ἀτομικὴ μερίδα τῆς οἰκογένειας καὶ θὰ ἀποστέλλονται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων μὲ τὴν ὑποβολὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς δήλωσης, ποὺ γίνεται πλέον ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὸ 2011.
5. Στὴν περίπτωση ποὺ τὸ παιδὶ κάνει ἀτομικὴ δήλωση λόγῳ ὑπάρξεως εἰσοδήματος, τότε ἡ φορολογικὴ κάρτα θὰ φέρει τὸν δικό του ΑΦΜ. Τὸ βασικὸ πλεονέκτημα τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας εἶναι ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ καταγράφει τὶς ἀποδείξεις ποὺ ἔχουν κοπεῖ. Ἔτσι, θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίσει καὶ ὅσους εἰσπράττουν τὸν φόρο καὶ δὲν τὸν ἀποδίδουν στὸ Δημόσιο.
Τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν ὥρα εἶναι ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, καθὼς τέτοιου εἴδους κάρτες καταγράφουν τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τῶν πολιτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη βέβαια, καὶ τὰ μικρὰ καταστήματα θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ προμηθευτοῦν τὰ μηχανήματα POS.
ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,02.10.10 (www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=209065)

http://christianvivliografia.wordpress.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου