"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

᾿Ενδιαφέρουσα ἐγκύκλιος γιά τίς εἰκόνες στά σχολεῖα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ'
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Κ. Πισλή
Τηλέφωνο:210-344.22.42
Fax:210-344.33.90
Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμ. Ασφαλείας
Μαρούσι, 29/06/2009   
Αριθ. Πρωτ.: 76172/Γ2 
Βαθ.Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ:1° Γραφείο Δ.Ε. Ηλείας 25ης Μαρτίου 
23, 27200 Αμαλιάδα 

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα»

Απαντώντας στο με αρ πρ. 2686/20-05-09 έγγραφο σας, σχετικά με την ανάρτηση εικόνων στις αίθουσες διδασκαλίας, σας  γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1° , άρ.1 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.A/ 30-09-85) ένας από τους σκοπούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να υποβοηθήσει τους μαθητές «(...) να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης».
Επιπλέον, το ΥΠ.Ε Π.Θ., με την με αρ. πρ. 1031 α/16-02-87 Υπουργική Απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντώνη Τρίτση, ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την ανάρτηση εικόνων του Χριστού, που είχε εκτυπώσει ο Ο.Ε.Δ.Β., στις αίθουσες διδασκαλίας.
Επομένως, η ανάρτηση των εικόνων στις αίθουσες διδασκαλίας συμβάλλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, είναι σύμφωνη με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική διανομή Δ/νση Σπουδών
Δ.Ε. Τμήμα Γ΄

zoiforos.gr 
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου