"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Τά τερτίπια τοῦ ῾Αγίου Πρεβέζης....Σχόλιο klision:Πολλοί τελευταίως ὑπερασπίζονται μέ μιά ἀνεξήγητη σπουδή καί ζέση τόν ῞Αγιο Δεσπότη τῆς Πρέβεζας κ. Μελέτιο καί τόν ἀνεβάζουν ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει ἕναν κρυφό ἅγιο βίο καί ἐμεῖς τό εὐχόμαστε, ὅμως τά τερτίπια καί οἱ λειτουργικές καινοτομίες στίς ὁποῖες προβαίνει,  ἔχουν κατά καιρούς  πληγώσει τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας καί μᾶς ἔχουν κατασκανδαλίσει. 
᾿Αναφέρω δύο πρόσφατα παραδείγματα -τά ὁποῖα μᾶς μετέφερε ἔγκυρο πρόσωπο- γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές:
α) Κατά τή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα στόν περίφημο Κατηχητικό Λόγο τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάνου τοῦ Χρυσοστόμου -πάντα σέ μετάφραση, κατά τήν προσφιλῆ του τακτική- εἶπε ἀντί τοῦ :ὁ ἄδης ἐπικράνθη, "ὁ ἄδης τήν πάτησε"!. ῾Ο κόσμος δαγκώθηκε καί δέν ἤξερε τί νά πεῖ! Κι ἐμεῖς εὕλογα ἀναρωτηθήκαμε, ὅταν ἀκούσαμε αὐτό τό μαργαριτάρι: Καλά, μπανάνα πάτησε ὁ ῞Αδης; (Αὐτό τό περιστατικό συνέβη στόν Μητροπολιτικό Ναό ῾Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης). 
β) Κατά τήν χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ π. Συμεών Ντοῦσκα (Σάββατο Διακαινισίμου, ῾Ιερά Μονή Φλαμπούρου στήν Πρέβεζα), διάβασε εὐχές τῆς χειροτονίας στήν Δημοτική...!


Αὐτά τά ὀλίγα, παιδιά καί τά σχόλια δικά σας...

1 σχόλιο: