"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Στόν πρᾶο καί ταπεινό τῇ καρδίᾳ μακαριστό ᾿Αρχ. Μᾶρκο ΜανώληΣχόλιον klision: Μέ θλίψη ἀνακοινώσαμε πρίν λίγο τήν κοίμηση τοῦ πράου καί ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ π. Μάρκου Μανώλη. ᾿Αθόρυμος, μά ἐνεργητικός, πρᾶος καί συνάμα δυναμικός. ῾Ομολογητής τῆς πίστεως, καρτερικός στίς θλίψεις καί τούς διωγμούς ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, ἕνα ζωντανό καί ἀνοικτό εὐαγγελιο πού δίδασκε ὅλους μας. ῾Η ψυχή τῆς ἐφημερίδος ᾿Ορθόδοξος Τύπος. Σίγουρα, ἡ παρουσία του θά μείνει ἀνεξίτηλη στή μνήμη μας. ῾Ο Κύριος νά τόν ἀναπαύει ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων. ᾿Εμεῖς, ταπεινά τοῦ ἀφιερώνουμε τό παρακάτω ψηφιοσκόπιο μέ τό εὐαγγέλιο τῆς κηδείας. Αἰωνία σου ἡ μνήμη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου