"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Μᾶς παρακολουθοῦν...γιά τό καλό μας!ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΥΠΕΡΦΑΚΕΛΩΜΑ»

  • (Σχόλιο «Χ. Β.») Ὅσοι ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς καταπολεμήσεως τῆς προσχηματικῆς ἠθικὀτητας καὶ τῆς θρησκευτικῆς ὑποκρισίας διαπόμπευσαν καὶ ἀπέρριψαν κάθε ἔννοια ἠθικῆς καὶ ντροπῆς ἔχουν τώρα τὴν λαμπρὴ εὐκαιρία νὰ ἀνακαλύψουν πὼς τὰ προσχήματα εἶναι τελικῶς πολὺ πιὸ ὑπολογίσιμα καὶ ἀξιόλογα ἀπὸ ὅσο νόμιζαν. Τὰ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως οἱ Φαρισαῖοι τῆς Νέας Θρησκείας καὶ Τάξεως.
Πανευρωπαϊκὸ «ὄργανο» θὰ συλλέγει προσωπικὰ δεδομένα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προλήψεως τρομοκρατικῶν πράξεων. Ἀστυνομία καὶ μυστικὲς ὑπηρεσίες θὰ δίνουν στοιχεῖα ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ… ντύσιμο.
Ὅλες οἱ ἐνδείξεις ἦταν ξεκάθαρες. Οἱ χῶρες τῆς Ε.Ε. ἑτοίμασαν πυρετωδῶς καὶ παρουσιάζουν μὲ καμάρι τὸ νέο ὑπερεθνικό τους «ὄργανο», μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο παίρνει «σάρκα καὶ ὀστᾶ» τὸ μεγαλύτερο φακέλωμα ἰδεῶν καὶ συμπεριφορῶν ποὺ ἔγινε ποτὲ στὴν Ἱστορία. Μὲ πρόσχημα τὴν ἀσφάλεια, οἱ κοινωνικοὶ ἀγῶνες, μεσούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μπαίνουν εὐθέως στὸ στόχαστρο τῶν μηχανισμῶν καταστολῆς.
Ὁ ἐπίσημα διακηρυγμένος σκοπὸς τῆς νέας πανευρωπαϊκῆς πρωτοβουλίας εἶναι γενικὰ λογικός: ἡ πρόληψη τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν. Ὅμως ὁ τρόπος καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται, ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ τὸν ἀρχικὸ σκοπό. Ἡ ἀκαριαία ἠλεκτρονικὴ (on line) καταγραφὴ στοιχείων καὶ πληροφοριῶν ὁδηγεῖ σὲ γενικευμένη ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση προσώπων καὶ πολιτικῶν ὁμάδων ποὺ δραστηριοποιοῦνται ἀκόμη καὶ σὲ μὴ βίαια κινήματα, ὅπως τὸ κίνημα κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως!
Προσωπικὲς συνήθειες καὶ φιλικὲς συναναστροφές, πολιτικὲς προτιμήσεις καὶ οἰκονομικὸ-κοινωνικὲς ἀπόψεις, ἐπισκέψεις καὶ συνομιλίες στὸ Ἰντερνέτ, ψυχολογικὲς ἀναλύσεις τῆς προσωπικότητας τῶν ἀτόμων, εὐαίσθητα δεδομένα καὶ πληροφορίες, ὅπως μηνύματα, ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία (e-mail) καὶ ἀπόψεις τῶν ὑπόπτων, θὰ ἀποτελέσουν τὴν πρώτη ὕλη γιὰ τὸ νέο «σαφάρι» ποὺ στήνουν οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας κατὰ ὅσων θεωροῦν ἐπικίνδυνους γιὰ τὴ δημόσια τάξη. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλα αὐτὰ προϋποθέτουν τὴ συντονισμένη λειτουργία ὅλων των ἀστυνομικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ σίγουρα τὴ διενέργεια μαζικῶν ὑποκλοπῶν σὲ τηλέφωνα καὶ Ἰντερνὲτ προκειμένου νὰ συγκεντρωθεῖ ὁ ὄγκος τῶν ζητούμενων πληροφοριῶν.
Ὁ μηχανισμὸς εἶναι ἁπλός. Ἀστυνομικὲς ἀρχὲς καὶ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καλοῦνται νὰ συνεισφέρουν στὴ συγκρότηση τῆς τεράστιας βάσης δεδομένων ποὺ θὰ συγκροτηθεῖ, γιὰ ἄτομα καὶ ὁμάδες τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται, γενικῶς, ὕποπτα γιὰ σχέσεις τους μὲ τὰ λεγόμενα φαινόμενα «βίαιης ριζοσπαστικοποίησης».
Ἡ «βίαιη ριζοσπαστικοποίηση», σύμφωνα μὲ τὴν Ε.Ε., ἀφορᾶ τὴ διαδικασία μέσῳ τῆς ὁποίας κάποιο πρόσωπο στρατολογεῖται σὲ τρομοκρατικὲς ὁμάδες ἢ ἄλλες βίαιες ὀργανώσεις καὶ ἀποδέχεται τὴ χρήση βίας. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ κείμενο τῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἀποκάλυψε ἡ ΜΚΟ προστασίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων «Statewacth», ἡ ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων αὐτῶν θὰ ὁδηγήσει αὐτόματα σὲ «τακτικὴ ἐπιχειρησιακὴ διαδικασία λήψης ἀποφάσεων». Ὅρος πού, ὅπως λέει ἡ ὀργάνωση, ἀποτελεῖ εὐφημισμὸ γιὰ στοχοποίηση, ὑπονόμευση καὶ ἀποσταθεροποίηση τῶν συγκεκριμένων δομῶν.
Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὡστόσο ὅτι στὸ ἴδιο κείμενο ἡ Ε.Ε. ἐκτός του ὄρου «βίαιη ριζοσπαστικοποίηση» χρησιμοποιεῖ καὶ ἁπλῶς τὸν ὄρο «ριζοσπαστικοποίηση», σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο πράγμα. Μὲ τὴ σύγχυση αὐτὴ ὅμως ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐνοχοποίηση συλλήβδην ὅλων ἐκείνων τοὺς ὁποίους οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας θεωροῦν ἀντιπάλους του σημερινοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος, ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν χρησιμοποιοῦν βίαιες μεθόδους πάλης!
Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ὀργάνωση, ὁ ὅρος «ἀντιπαγκοσμιοποίηση μοιάζει νὰ ἀποτελεῖ μιὰ γενικὴ σύλληψη», ἡ ὁποία καλύπτει κάθε ὁμάδα ἢ ὀργάνωση ποὺ ἀντιτίθεται στὸ «status quo».
Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὰ μέτρα αὐτὰ τίθενται ὑπὸ αὐστηρὴ ἐπιτήρηση καὶ ποινικοποιοῦνται πρόσωπα, ἡγέτες καὶ κινήματα, τὰ ὁποῖα οἱ ἐθνικὲς ἀστυνομίες καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα ἀσφαλείας θὰ χαρακτηρίσουν αὐθαίρετα ὡς «ριζοσπάστες» ἢ ὀπαδοὺς ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων!
ΠΗΓΗ: ἐφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17.06.10
(www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173951)

Πηγή: http://christianvivliografia.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου