"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Ἁγιορείτης Μοναχός διά τάς «ἐμφανίσεις» τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου


Πηγή:᾿Ορθόδοξος Τύπος, 1-10-2010


Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ
Προδρόμου, ἐκ τῶν Καρυῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἐλάβομεν τήν ἀκό-
λουθον ἐπιστολήν:
«Μᾶς παίρνουν τηλέφωνο καί ρωτοῦν γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ π. Παϊσίου στό Ἅγιο Ὄρος.
Συγκεκριμένα στήν Ἱ. Μ. Παντελεήμονος σέ κάποιους Ρώσους μοναχούς, ὅπου λέγεται ὅτι τούς εἶπε νά εἰδοποιήσουν τόν κόσμο, γιά νάπρομηθευθεῖ λάδι καί ἀλεύρι γιατί ἔρχεται πεῖνα.
Προσοχή ρωτήθηκε τό Μοναστήρι καί ὅλα εἶναι παραμύθια.
Τά ἀποτελέσματα, ἐσκεμμένα ἤ μή, τοῦ ψευδοῦς αὐτοῦ δημοσιεύματος εἶναι:

1)    Νά διακωμωδηθεῖ ἡ ἐκκλησία,καί νά παρουσιασθεῖ στήν συνείδηση τοῦ λαοῦ σάν μιά ὁμάδα
καφετζούδων, πού προβλέπει τά μέλλοντα.

2)  Καί νά ἐξευτελισθεῖ στήν συνείδηση τοῦ λαοῦ καί πάλι τό Ἅγ.Ὄρος (μετά τό Βατοπαίδι),
 χαρακτηρίζοντας τούς ἁγιορεῖτες ὡς φιλοτομαριστές. Καθόσον ὁ Θεός διά τοῦ Γ. Παϊσίου, εἰδοποιεῖ τά μοναστήρια καί μόνον νάχουν τό νοῦ τους μή τυχόν καί πεινάσουν, ἀγνοώντας τόν γύρω κόσμο.

Μ. Πρόδρομος Ἁγιορείτης
Καρυές Ἅγ. Ὄρους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου