"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (VIDEO: ῾Ομιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Παΐσιος)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου