"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

῾Η ῾Ιερά Κοινότης τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ Γέροντος Παϊσίου: ΑΝΑΛΗΘΕΙΣ ΦΗΜΟΛΟΓΙΕΣ...

Τοιαῦται φημολογίαι εἶναι ἀναληθεῖς καί δέν συνάδουν μεθ᾽ ὅσων ἔτι ζων ἐπρέσβευεν ὁ Γέρων Παΐσιος
Για αναληθείς φημολογίες που δεν συνάδουν με όσα πρέσβευε ο Γέροντας Παϊσιος, τονίζει σε ανακοίνωση της η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, όσον αφορά τις πληροφορίες για εμφάνιση του γέροντα Παϊσιου και την προαναγγελία επικείμενου πολέμου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, εξ αφορμής προβολής προσφάτως εκ μέρους ωρισμένων Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως πληροφοριών αναφερομένων εις δήθεν εμφάνισιν εις μοναχούς του οσίας βιοτής μακαριστού Γέροντος Παϊσίου και προαναγγελίαν υπ’ αυτού επικειμένου πολέμου, προκληθείσης δε εκ τούτου ανησυχίας και αναταραχής, χάριν της αληθείας και ένεκεν σεβασμού εις την μνήμην του Γέροντος, δηλώνει ότι τοιαύται φημολογίαι είναι αναληθείς και δεν συνάδουν μεθ᾽ όσων έτι ζων επρέσβευεν ο Γέρων Παΐσιος.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι

των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Πηγή: http://www.romfea.gr

1 σχόλιο: