"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Τό amen.gr συνεχίζει τό ἴδιο βιολί...


 Σχόλιο klision: Τό σλόγκαν τῶν μεταγλωττιστῶν εἶναι: Γκρεμίστε τά πάντα γιά νά ἔρθουν οἱ νέοι στήν ᾿Εκκλησία. ᾿Εν ἀνάγκῃ  καί τήν ἴδια τήν ᾿Εκκλησία!

Κύριε Καραβιδόπουλε, χάσατε τό μέτρο!Συνεχίζοντας τό amen.gr  τήν μονόπλευρη παρουσίαση τῆς κατ’αὐτό ἀνάγκης μεταφράσεων στή λατρεία, παρουσίασε σήμερα ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Θεσσαλονίκης κ. ᾿Ι. Καραβιδόπουλου, ὁ ὁποῖος χαιρετίζει «μέ αἰσιοδοξία καί πολλές ἐλπίδες τήν μεταφραστική ἀπόπειρα τοῦ λόγιου ῾Ιεράρχη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου», ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς λέει. Θεωρεῖ, μάλιστα.  τά λειτουργικά ἀτοπήματα τοῦ ἁγίου Πρεβέζης «πρωτοβουλία φωτισμένων ἱεραρχῶν» (!!!)  καί καταλήγει πώς: «άν δέν ὑπάρξουν ἐν Πνεύματι ἁγίω κινούμενοι πρωτοπόροι ᾿Αρχιερεῖς, δέν ὑπάρχει ἐλπίδα προσέλκυσης τῶν νέων στήν Εκκλησία».
῾Η γνωστή καραμέλα «περί νέων» ἐπαναλαμβάνεται εὐκαίρως ἀκαίρως. Βλέπετε, τούς ἔχει φάει τό μαράζι γιά τούς καημένους τούς νέους! Σέ λίγο θά μᾶς παρουσιάσουν καί καμμία «φτιαχτή δημοσκόπηση» γιά νά ἀποδείξουν τήν ὀρθότητα τῶν λεγομένων τους.
   Τώρα, τό νά χαρακτηρίζει τίς μεταφραστικές ἀθλιότητες τοῦ Σεβ. ῾Αγίου Νικοπόλεως ὡς προϊόντα «πρωτοπόρου ἀρχιερέως ἐν πνεύματι ἁγίῳ κινουμένου», ἀγγίζει τά ὅρια τῆς βλασφημίας.
   Κύριε Καραβιδόπουλε, χάσατε τό μέτρο! Αὐτά πού λέτε δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ἐπιστήμη πού διακονεῖτε,  ἀλλά εἶναι  πρόχειρη ἐργολαβία ὑποστήριξης θέσεων πού ἔρχονται σέ εὐθεία σύγκρουση μέ τήν παράδοση τῆς ᾿Εκλησίας μας καί προκαλοῦν τό αἴσθημα τοῦ λαοῦ.

᾿Ελπίζω, οἱ ὑποστηρίζοντες τίς μεταφράσεις,  νά μήν συνεχίσουν  τό ὀλίσθημά τους, γιατί θά μᾶς βρίσκουν διαρκῶς μπροστά τους. Αὐτά πρός τό παρόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου