"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

ΟΙ «ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΙ»… ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
«Στην Εκκλησία, εισχώρησαν πολλές ταραχές, (διότι) έχουν κάνει κάθε είδους σφάλματα αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί το διδακτικό αξίωμα, από τα οποία θα αναφέρω μόνο ένα... ότι δηλαδή τότε στην Ιεροσύνη προωθούνταν οι φιλάρετοι, ενώ τώρα οι φιλάργυροι. Τότε εκείνοι που απέφευγαν το αξίωμα εξ αιτίας του μεγέθους του, ενώ τώρα εκείνοι που ορμούν σ’ αυτό για την μεγάλη απόλαυση... Τότε εκείνοι που είχαν μπροστά στα μάτια τους το θείο δικαστήριο ενώ τώρα αυτοί πού ούτε καν το σκέφτονται... Και γιατί να λέγω πολλά; Το αξίωμα ξέπεσε από Ιεροσύνη σε τυραννία, από ταπεινοφροσύνη σε υπερηφάνεια, από νηστεία σε απόλαυση, από διαχείριση σε δεσποτεία... (κατά τ’ άλλα είναι «εις τύπον και τόπον Χριστού» σημ. διαχειριστού ιστοσελίδας)

Αυτά βέβαια δεν ειπώθηκαν εναντίον όλων, αλλά εναντίον των ενόχων. Διότι υπάρχουν και εκείνοι που ζουν με αποστολικό τρόπο, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν το στόμα τους».[ΟΣΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ,
Επιστολές 5,21 (Στον Επίσκοπο Λεόντιο) PG 78, 137 ABC]

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
Διαδίκτυο:http://www.pmeletios.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου