"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Αὐγουστῖνος Καντιώτης:῾Ο "προφήτης" τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος μᾶς πρειοδοποιοῦσε. Δεῖτε τό ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ VIDEO!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου