"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Ψυχολόγοι και Λειτουργιολόγοι καί εὐφάνταστοι Θεολόγοι!
(Φωτογραφία:Πρωτ/ρος Βασίλειος Θερμός)

Στό romfea.gr φιλοξενεῖται σήμερα ἄρθρο τοῦ πρωτ/ρου π. Βασιλείου Θερμοῦ μέ τίτλο:"Γιατί δέν ἀπαιτεῖται συνοδική ἔγκριση γιά τήν μετάφραση τῆς Λατρείας. Παρακάτω δίνουμε σέ πρώτη δόση, ἕνα μικρό σχόλιο ἀπό τόν συνεργάτη τοῦ ἰστολογίου μας ᾿Εριβρεμέτη:

A. Τόσο νομιμοποιεῖται ὁ κάθε Μητροπολίτης νά μεταφράζει καί νά εἰσάγει τίς μεταφράσεις στή Λατρεία (ὄχι στὸ βοηθητικὸ ἑρμηνευτικὸ ἐγχειρίδιο -ἐπιμένουν ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ οἱ «μεταφραστές» στὴν σύγχυση τῶν δύο ξεχωριστῶν πραγμάτων), ὅσο τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ γιὰ σύγχρονα θεολογικά  θέματα,  π.χ. οἰκουμενικός διάλογος. Καὶ τόση ὅση ἐπιτρέπει ὁ Μακαριώτατος Κύπρου νὰ ἔχουν τὰ ἄφωνα, ἄβουλα, ὑποτελῆ «πρόβατα» τὸ τρέχον διάστημα, πού ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα !
Γιά νά δανειστοῦμε τά λόγια του; «Ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι έχουν γίνει κάποιοι.» !

B. Ὅσο δὲ γιὰ τόν ἰσχυρισμό του «Επειδή την εφάρμοζαν ήδη πολλοί κληρικοί και επειδή διαπιστώθηκε από τους λειτουργιολόγους η θεολογική της τεκμηρίωση», μᾶλλον θά πρέπει πολύ ΣΟΒΑΡΑ νά ξανασκεφτοῦμε ποιός καινούργιος θεσμός εἰσάγεται στήν Ἐκκλησία γιά νά ρυθμίζει τίς ὑποθέσεις της.
Πιθανόν μαζί μέ τούς λειτουργιολόγους νά χρειαστοῦμε καί τούς ψυχολόγους. Οἱ δυό τους θά μᾶς μάθουν ὅλα τά γράμματα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου