"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ /ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ (ποίημα)


Λέμε ἐμεῖς κι ἐννοούμε ἐγώ
λέμε ἐσύ κι ἐννοοῦμε πάλι ἐγώ
λέμε αὐτός κι ἐννοοῦμε πάλι ἐγώ.
Στήν οὐσία μόνο μέ τό ἐγώ
μποροῦμε νά ἐννοήσουμε
κάποιον ἄλλο.
 

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ «ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ»

1 σχόλιο: